Název: Návrh inteligentního systému budovy
Další názvy: Inteligent building system design
Autoři: Brych, Milan
Vedoucí práce/školitel: Bartl, Matouš
Bartl, Matouš
Oponent: Císař, Ivo
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9200
Klíčová slova: ST Microelectronics;mikroprocesor;sběrnice CAN;komunikační protokol;automatizace budovy;DMA;DCMI;ARM;CMSIS;SPI;I2C
Klíčová slova v dalším jazyce: ST Microelectronics;microcontroller;CAN bus;communication protocol;building automation;DMA;DCMI;ARM;SPI;I2C;CMSIS
Abstrakt: Diplomová práce s názvem Návrh inteligentního systému budovy popisuje hardwarové a softwarové nástroje použité při vývoji programového vybavení pro procesory od společnosti STM. Obsahuje teoretický rozbor komunikačních sběrnic systému a nakonec i funkci jednotlivých funkcí bloků. Krom hlavního zadání je v práci popsáno několik samostatných úkolů, které v průběhu práce vyplynuly, a jejich zkoumání bylo dostatečně spjaté se samotnou prací.
Abstrakt v dalším jazyce: Master thesis with title Intelligent building system design describes hardware and software tools used for developing software for microcontrollers from company ST Microelectronics. It contains theoretical analysis of communication buses of system and it the last chapter also functions of individual blocks. Beside main target is several separated tasks in thesis which has arisen in the course of work and their investigation was sufficiently connected with thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Brych.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053573_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce325 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brych posudek oponenta Cisar.pdfPosudek oponenta práce271,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
053573_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce171,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9200

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.