Title: Návrh inteligentního systému budovy
Other Titles: Inteligent building system design
Authors: Brych, Milan
Advisor: Bartl, Matouš
Bartl, Matouš
Referee: Císař, Ivo
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9200
Keywords: ST Microelectronics;mikroprocesor;sběrnice CAN;komunikační protokol;automatizace budovy;DMA;DCMI;ARM;CMSIS;SPI;I2C
Keywords in different language: ST Microelectronics;microcontroller;CAN bus;communication protocol;building automation;DMA;DCMI;ARM;SPI;I2C;CMSIS
Abstract: Diplomová práce s názvem Návrh inteligentního systému budovy popisuje hardwarové a softwarové nástroje použité při vývoji programového vybavení pro procesory od společnosti STM. Obsahuje teoretický rozbor komunikačních sběrnic systému a nakonec i funkci jednotlivých funkcí bloků. Krom hlavního zadání je v práci popsáno několik samostatných úkolů, které v průběhu práce vyplynuly, a jejich zkoumání bylo dostatečně spjaté se samotnou prací.
Abstract in different language: Master thesis with title Intelligent building system design describes hardware and software tools used for developing software for microcontrollers from company ST Microelectronics. It contains theoretical analysis of communication buses of system and it the last chapter also functions of individual blocks. Beside main target is several separated tasks in thesis which has arisen in the course of work and their investigation was sufficiently connected with thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brych.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFView/Open
053573_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce325 kBAdobe PDFView/Open
Brych posudek oponenta Cisar.pdfPosudek oponenta práce271,49 kBAdobe PDFView/Open
053573_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce171,04 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9200

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.