Název: Vývojový modul s programovatelným logickým polem FPGA
Další názvy: Development module based on programmable logic array FPGA
Autoři: Kuthan, Vít
Vedoucí práce/školitel: Petránková, Zuzana
Petránková, Zuzana
Oponent: Linhart, Richard
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9210
Klíčová slova: vývojový modul;programovatelné logické pole;FPGA;Altera;Cyclone II
Klíčová slova v dalším jazyce: development kit;programmable logic device;FPGA;Altera;Cyclone II
Abstrakt: Cílem práce je navrhnout vývojový modul s programovatelným logickým polem FPGA. Ukázat na výhody a nevýhody použití FPGA a s tím spojené problémy, které je nutné řešit při použití programovatelných polí. Práce se zabývá teorií kolem obvodů FPGA, představením modelové řady Altera Cyclone II a popisuje zvolené řešení při návrhu vývojového modulu.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the master thesis is to create a design of a development kit with a field programmable gate array (FPGA). Point to advantages and disadvantages of using FPGAs and associated issues that must be resolved by using programmable arrays. This work deals with a theory about FPGA circuits, introduces Altera Cyclone II devices and describes the design solution of the development kit.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KAE) / Theses (DAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kuthan_Vit__diplomova_prace_(2013).pdfPlný text práce952,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054062_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054062_oponent.pdfPosudek oponenta práce385,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054062_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce137,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9210

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.