Title: Vývojový modul s programovatelným logickým polem FPGA
Other Titles: Development module based on programmable logic array FPGA
Authors: Kuthan, Vít
Advisor: Petránková, Zuzana
Petránková, Zuzana
Referee: Linhart, Richard
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9210
Keywords: vývojový modul;programovatelné logické pole;FPGA;Altera;Cyclone II
Keywords in different language: development kit;programmable logic device;FPGA;Altera;Cyclone II
Abstract: Cílem práce je navrhnout vývojový modul s programovatelným logickým polem FPGA. Ukázat na výhody a nevýhody použití FPGA a s tím spojené problémy, které je nutné řešit při použití programovatelných polí. Práce se zabývá teorií kolem obvodů FPGA, představením modelové řady Altera Cyclone II a popisuje zvolené řešení při návrhu vývojového modulu.
Abstract in different language: The aim of the master thesis is to create a design of a development kit with a field programmable gate array (FPGA). Point to advantages and disadvantages of using FPGAs and associated issues that must be resolved by using programmable arrays. This work deals with a theory about FPGA circuits, introduces Altera Cyclone II devices and describes the design solution of the development kit.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kuthan_Vit__diplomova_prace_(2013).pdfPlný text práce952,22 kBAdobe PDFView/Open
054062_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce275,89 kBAdobe PDFView/Open
054062_oponent.pdfPosudek oponenta práce385,59 kBAdobe PDFView/Open
054062_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce137,62 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9210

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.