Title: Modifikace reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení zavedeného typu dle nových normativních požadavků
Other Titles: Modification of level-crossing interlocking system in accordance with new standard requirements
Authors: Šafránek, Ondřej
Advisor: Hloušek, Petr
Tyr, Marek
Referee: Fiala, František
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9211
Keywords: železniční přejezd;zabezpečovací zařízení;výstraha;pozitivní signalizace;přejezdník;poruchy přejezdového zařízení;břevno závory;funkční bezpečnost;technická bezpečnost
Keywords in different language: level crossing;interlocking;level crossing warning;positive signal;engine-driver information;interlocking faults;crossbar;functional safety;technical safety
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na obvodové modifikace reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení v souvislosti s novelizací normy ČSN 34 2650. Obvodové modifikace se týkají mechanické a zvukové výstrahy, dále pak pozitivní signalizace, přejezdníků a poruch přejezdových zařízení. Všechny obvodové změny jsou zhodnoceny z hlediska bezpečnosti v železniční dopravě.
Abstract in different language: The master thesis presents the circuit modifications of the relay interlocking devices on the level crossing with the amendment ČSN 34 2650. Circuit modifications relate to mechanical and acoustic warning, positive signal, engine-driver information and interlocking failures. All circuits are evaluated for safety in railway transport.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KAE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
E10N0165P_DP.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
054321_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce297,07 kBAdobe PDFView/Open
054321_oponent.pdfPosudek oponenta práce446,25 kBAdobe PDFView/Open
054321_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce136,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9211

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.