Název: Modifikace reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení zavedeného typu dle nových normativních požadavků
Další názvy: Modification of level-crossing interlocking system in accordance with new standard requirements
Autoři: Šafránek, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Hloušek, Petr
Tyr, Marek
Oponent: Fiala, František
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9211
Klíčová slova: železniční přejezd;zabezpečovací zařízení;výstraha;pozitivní signalizace;přejezdník;poruchy přejezdového zařízení;břevno závory;funkční bezpečnost;technická bezpečnost
Klíčová slova v dalším jazyce: level crossing;interlocking;level crossing warning;positive signal;engine-driver information;interlocking faults;crossbar;functional safety;technical safety
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na obvodové modifikace reléového přejezdového zabezpečovacího zařízení v souvislosti s novelizací normy ČSN 34 2650. Obvodové modifikace se týkají mechanické a zvukové výstrahy, dále pak pozitivní signalizace, přejezdníků a poruch přejezdových zařízení. Všechny obvodové změny jsou zhodnoceny z hlediska bezpečnosti v železniční dopravě.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis presents the circuit modifications of the relay interlocking devices on the level crossing with the amendment ČSN 34 2650. Circuit modifications relate to mechanical and acoustic warning, positive signal, engine-driver information and interlocking failures. All circuits are evaluated for safety in railway transport.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KAE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
E10N0165P_DP.pdfPlný text práce1,21 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054321_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce297,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054321_oponent.pdfPosudek oponenta práce446,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
054321_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce136,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9211

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.