Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorZdebor, Jan
dc.contributor.advisorMištera, Josef
dc.contributor.authorČekan, Petr
dc.contributor.refereeHorák, Jan
dc.date.accepted2013-06-12
dc.date.accessioned2014-02-06T12:49:29Z
dc.date.available2012-11-05cs
dc.date.available2014-02-06T12:49:29Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-05-31
dc.identifier54429
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9213
dc.description.abstractPráce je zaměřena na transportní a skladovací kontejnery pro vyhořelé jaderné palivo. Věnuje se jednotlivým částem kontejnerů, zejména jejich vnitřním košům. Popisuje některá současná konstrukční řešení. Hlavní část práce je věnována návrhu vnitřního koše kontejneru typu Castor pro palivo VVER 1000. Součástí práce je nelineární stacionární úloha přenosu tepla v konstrukci koše řešená numericky pomocí MKP.cs
dc.format80 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvyhořelé jaderné palivocs
dc.subjecttransportní a skladovací kontejnerycs
dc.subjectobalové souborycs
dc.subjectkošcs
dc.subjectkontejnercs
dc.subjecttepelný výpočetcs
dc.subjectpřestup teplacs
dc.subjectMKPcs
dc.titleNávrh koše kontejneru typu Castor pro palivo reaktoru typu VVER 1000cs
dc.title.alternativeDesign of baskets Castor cask for fuel reactor type VVER 1000en
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra energetických strojů a zařízenícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis is focused on the transport and storage cask for spent nuclear fuel. It deals with the various parts of the container, especially their inner baskets. Describes some of the existing designs. The main part is devoted to the design of internal basket Castor cask for fuel VVER 1000. The part of the thesis is non-linear stationary problem of heat transfer in the design of basket solved numerically using FEM.en
dc.subject.translatedspent nuclear fuelen
dc.subject.translatedtransport and storage casksen
dc.subject.translatedoverpacksen
dc.subject.translatedbasketen
dc.subject.translatedcontaineren
dc.subject.translatedcasken
dc.subject.translatedthermal analysisen
dc.subject.translatedheat transferen
dc.subject.translatedFEMen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Cekan.pdfPlný text práce30,41 MBAdobe PDFView/Open
HODNOCENI DP Cekan.pdfPosudek vedoucího práce30,82 kBAdobe PDFView/Open
Oponentnl posudek DP Cekan.pdfPosudek oponenta práce61,06 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Cekan.pdfPrůběh obhajoby práce21,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9213

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.