Title: Návrh polohovací konstrukce pro stanici biologického víka\nl{}Vyvážecího zařízení reaktoru EPR
Other Titles: Design of positioning structure for Biological lid Handling station of equipment reactor EPR
Authors: Bílý, Lukáš
Advisor: Zdebor, Jan
Kollrossová, Věra
Jeník, Jiří
Referee: Ruchař, Miloslav
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9215
Keywords: kontejner;polohování;BLHS;biologické víko;příruba biologického víka;seizmická událost;polohovací zařízení;klín;pohybový šroub;servomotor;Permaglide;zatížení;pevnostní výpočet;seizmické zatížení
Keywords in different language: container;positioning;BLHS;biological lid handling station;biological lid;biological lid ring flange;seismic event;positioning structure;wedge;moving screw;servomotor;Permaglide;load;strength calculation;seismic load
Abstract: Tato práce obsahuje návrh polohovacího konstrukce pro stanici biologického víka Vyvážecího zařízení reaktoru EPR. Cílem práce je navrhnout polohovací zařízení tak, aby se konstrukce pohybovala v kartézských souřadnicích. Práce obsahuje analytickou část, ucelený konstrukční návrh, část zaměřenou na pevnostní výpočet a technické zhodnocení jednotlivých variant. Součástí práce jsou výkresy a také DVD, kde je uložena simulace zařízení a celá tato zpráva.
Abstract in different language: This diploma thesis includes design of positioning structure for Biological lid Handling station of equipment reactor EPR. The purpose of the thesis is to design positioning structure which should move in Cartesian system. This thesis contains analytic part, structural design, part with strength calculation and economic evaluation. The DVD and the blueprints are attached to the thesis. On the DVD is stored simulation of the equipment and complete thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-LUKAS_BILY.pdfPlný text práce11,39 MBAdobe PDFView/Open
HODNOCENI DP Bily.pdfPosudek vedoucího práce29,13 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP Bily.pdfPosudek oponenta práce89,74 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby DP Bily.pdfPrůběh obhajoby práce19,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9215

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.