Název: Návrh polohovací konstrukce pro stanici biologického víka\nl{}Vyvážecího zařízení reaktoru EPR
Další názvy: Design of positioning structure for Biological lid Handling station of equipment reactor EPR
Autoři: Bílý, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Zdebor, Jan
Kollrossová, Věra
Jeník, Jiří
Oponent: Ruchař, Miloslav
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9215
Klíčová slova: kontejner;polohování;BLHS;biologické víko;příruba biologického víka;seizmická událost;polohovací zařízení;klín;pohybový šroub;servomotor;Permaglide;zatížení;pevnostní výpočet;seizmické zatížení
Klíčová slova v dalším jazyce: container;positioning;BLHS;biological lid handling station;biological lid;biological lid ring flange;seismic event;positioning structure;wedge;moving screw;servomotor;Permaglide;load;strength calculation;seismic load
Abstrakt: Tato práce obsahuje návrh polohovacího konstrukce pro stanici biologického víka Vyvážecího zařízení reaktoru EPR. Cílem práce je navrhnout polohovací zařízení tak, aby se konstrukce pohybovala v kartézských souřadnicích. Práce obsahuje analytickou část, ucelený konstrukční návrh, část zaměřenou na pevnostní výpočet a technické zhodnocení jednotlivých variant. Součástí práce jsou výkresy a také DVD, kde je uložena simulace zařízení a celá tato zpráva.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis includes design of positioning structure for Biological lid Handling station of equipment reactor EPR. The purpose of the thesis is to design positioning structure which should move in Cartesian system. This thesis contains analytic part, structural design, part with strength calculation and economic evaluation. The DVD and the blueprints are attached to the thesis. On the DVD is stored simulation of the equipment and complete thesis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KKE) / Theses (DPE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-LUKAS_BILY.pdfPlný text práce11,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
HODNOCENI DP Bily.pdfPosudek vedoucího práce29,13 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni posudek DP Bily.pdfPosudek oponenta práce89,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby DP Bily.pdfPrůběh obhajoby práce19,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9215

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.