Title: Kompozice litanií v klatovské hudební sbírce
Other Titles: Litanies in Klatovy´s Collection of Music
Authors: Rendlová, Eliška
Advisor: Aschenbrenner, Vít
Referee: Bezděk, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9220
Keywords: hudební regionalismus;Klatovy;litanie;klatovská hudební sbírka;hudební analýza
Keywords in different language: musical regionalism;Klatovy;litany;klatovy´s collection of music;musical analysis
Abstract: Klatovská hudební sbírka je rozsáhlý fond hudebních manuskript uložený ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech. Práce se zabývá hudebním druhem litanií, přímo pak litanií obsažených v klatovské sbírce. Celkově tento fond obsahuje 94 litanií. Troje z nich byly spartovány a následně formově analyzovány. Byly tak připraveny pro znovuuvedení v současné hudebně provozovací praxi. Práce je také přínosem k hudebně regionalistickému průzkumu v oblasti Klatov.
Abstract in different language: The Klatovy´s collection of music is very large collection of manuscripts filed in Vlastivědné Museum Dr. Hostaše in Klatovy. The thesis deals with the genre of litanies, in particular with litanies of the Klatovy´s collection of music. The collection contains 94 litanies in total. Three of them were transcripted and consecutively formally analysed. They were prepared for re-performance in contemporary performance practise. The thesis may contribute to the research of Klatovy region music.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Rendlova.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFView/Open
Rendlova_hodnoceni_DP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce528,27 kBAdobe PDFView/Open
Rendlova_posudek_DP_oponent_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce362,9 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_DP_Rendlova.pdfPrůběh obhajoby práce140,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9220

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.