Název: Kompozice litanií v klatovské hudební sbírce
Další názvy: Litanies in Klatovy´s Collection of Music
Autoři: Rendlová, Eliška
Vedoucí práce/školitel: Aschenbrenner, Vít
Oponent: Bezděk, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9220
Klíčová slova: hudební regionalismus;Klatovy;litanie;klatovská hudební sbírka;hudební analýza
Klíčová slova v dalším jazyce: musical regionalism;Klatovy;litany;klatovy´s collection of music;musical analysis
Abstrakt: Klatovská hudební sbírka je rozsáhlý fond hudebních manuskript uložený ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech. Práce se zabývá hudebním druhem litanií, přímo pak litanií obsažených v klatovské sbírce. Celkově tento fond obsahuje 94 litanií. Troje z nich byly spartovány a následně formově analyzovány. Byly tak připraveny pro znovuuvedení v současné hudebně provozovací praxi. Práce je také přínosem k hudebně regionalistickému průzkumu v oblasti Klatov.
Abstrakt v dalším jazyce: The Klatovy´s collection of music is very large collection of manuscripts filed in Vlastivědné Museum Dr. Hostaše in Klatovy. The thesis deals with the genre of litanies, in particular with litanies of the Klatovy´s collection of music. The collection contains 94 litanies in total. Three of them were transcripted and consecutively formally analysed. They were prepared for re-performance in contemporary performance practise. The thesis may contribute to the research of Klatovy region music.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KHK) / Theses (DMC)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Rendlova.pdfPlný text práce2,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rendlova_hodnoceni_DP_vedouci_Aschenbrenner.pdfPosudek vedoucího práce528,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rendlova_posudek_DP_oponent_Bezdek.pdfPosudek oponenta práce362,9 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
prubeh_obhajoby_DP_Rendlova.pdfPrůběh obhajoby práce140,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9220

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.