Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSlavíková, Marie
dc.contributor.authorKolinger, Vojtěch
dc.contributor.refereeKuhn, Tomáš
dc.date.accepted2013-08-27
dc.date.accessioned2014-02-06T12:49:40Z
dc.date.available2012-06-06cs
dc.date.available2014-02-06T12:49:40Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-07-01
dc.identifier49470
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9224
dc.description.abstractKytara je již po řadu generací velice populárním nástrojem. Zalíbení v ní nacházejí lidé všeho věku. Z pedagogického hlediska registrujeme přetrvávající oblibu nástroje zvláště u dětí a dospívajících. Na kytaru lze hrát různými způsoby a na různé instrumentální úrovni ? od jednoduché hry doprovodů písní po mistrovské výkony. Každý si může v kytarové hře najít své místo, svou úroveň. Nejedná se totiž o nástroj vyhrazený pouze absolventům konzervatoří, případně základních uměleckých škol, ale o běžně dostupný nástroj, na který se může na obstojné úrovni naučit hrát kdokoli, kdo má alespoň průměrně rozvinutou hudebnost. V této práci jsme se zabývali jak obecnými znalostmi o kytaře, tak praktickými metodickými postupy ? způsoby, jakými se hře na kytaru učíme. Poskytli jsme i zevrubný přehled další kytarové literatury. Obecně známá fakta o kytarové hře byla doplněna o různé zajímavosti a zejména o autorovy osobní zkušenosti ze samotné hry i výuky hry na kytaru. V práci jsou představena teoretická fakta, která si autor ověřil v praxi a úspěšně podle nich vyučuje. Věříme, že práci mohou ocenit a nalézt v ní inspiraci jak učitelé kytary a hudebních oborů, tak i ostatní pedagogové ? nebo i kytaroví samouci.cs
dc.format77 s., IV s. (121 005 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkytaracs
dc.subjectškola hry na kytarucs
dc.subjectdoprovodná kytaracs
dc.subjectrytmická kytaracs
dc.subjectvýukacs
dc.subjectmetodikacs
dc.subjecthra na kytarucs
dc.subjectkytarová školacs
dc.titleMetodika výuky doprovodné kytarycs
dc.title.alternativeThe Rhythm Guitar Methodologyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra hudební kulturycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe guitar is still a very popular musical instrument for many generations. The people of all age keep enjoy it. From the pedagogical point of view we register that the guitar has persisting popularity especially with children and teenagers. There is a lot of ways how to play a guitar but everyone can find his place as a guitar player according to his abilities. The guitar is not an instrument determined only for the absolvent of the conservatory or a music school, but it is commonly accessible music instrument which can be successfully played by almost everybody. This diploma thesis is partially about common guitar-knowledge but it also presents the unique methodology which introduces author´s original ways how we can learn to play guitar from the basis. The common theoretical guitar-knowledge is advanced by author´s personal experiences and knowledge which author uses for many years in teaching rhythm-guitar playing. We believe that not only the guitar and music teachers but also other educators and self-learners will appreciate this work and they will find an inspiration in it.en
dc.subject.translatedguitaren
dc.subject.translatedthe guitar schoolen
dc.subject.translatedrhythm guitaren
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translatedmethodologyen
dc.subject.translatedplaying guitaren
dc.subject.translatedmusicen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Metodika vyuky doprovodne kytary - Vojtech Kolinger.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open
Kolinger_hodnoceni_DP_vedouci_Slavikova.pdfPosudek vedoucího práce527,04 kBAdobe PDFView/Open
Kolinger_posudek_DP_oponent_Kuhn.pdfPosudek oponenta práce493,51 kBAdobe PDFView/Open
Kolinger_prubeh_obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce155,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9224

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.