Title: Přínos vokálního díla W.A.Mozarta pro pěvce se zaměřením na interpretační rozbor jedné operní role
Other Titles: Merit of vocal work W.A.Mozart for singers with orientation on interpretation analysis of one operatic roles
Authors: Lučanská, Adéla
Advisor: Bezděk, Jiří
Referee: Lišková, Štěpánka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9225
Keywords: W. A. Mozart;klasicismus;opera;charakteristika postav;Figarova svatba;Don Giovanni;Kouzelná flétna;interpretace
Keywords in different language: W. A. Mozart;classicism;opera;characteristic of characters;The Marriage of Figaro;Don Giovanni;The Magic Flute;interpretation
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na operní tvorbu Wolfganga Amadea Mozarta. Mapuje životní okamžiky, které ovlivnily skladatelův hudební vývoj. Jsou zde zpracovány tři vrcholná díla, u kterých nalezneme informace o okolnostech, které jsou spojeny s jejich vznikem, dále postavy a dějovou linku. U každé z oper je také uvedeno případné využití v pedagogické praxi na SŠ a ZUŠ. Důležitou součástí práce je také rozbor árií Zerliny z opery Don Giovanni. V této části je zpracována problematika nastudování a interpretace.
Abstract in different language: Diploma work is focused on the operas of Wolfgang Amadeus Mozart. It charts the life moments which influenced composer's musical development. There are processed three masterpieces in which we find information on the circumstances that are associated with their formation, as well as the characters and storyline. For each of the operas are also shown potential use in teaching practice at secondary schools and music schools. An important part of the work is also an analysis of Zerlina arias from the opera Don Giovanni. This section handles the problem of studying and interpretation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHK)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AdelaLucanska.pdfPlný text práce5,38 MBAdobe PDFView/Open
Lucanska_hodnoceni_DP_vedouci_Bezdek.pdfPosudek vedoucího práce475,83 kBAdobe PDFView/Open
Lucanska_posudek_DP_oponent_Liskova.pdfPosudek oponenta práce800,65 kBAdobe PDFView/Open
prubeh_obhajoby_DP_Lucanska.pdfPrůběh obhajoby práce115,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9225

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.