Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOutlá, Anna
dc.contributor.authorBrejcha, Martin
dc.contributor.refereeFicner, Tomáš
dc.date.accepted2013-05-16
dc.date.accessioned2014-02-06T12:49:50Z-
dc.date.available2012-03-28cs
dc.date.available2014-02-06T12:49:50Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-29
dc.identifier51338
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9232
dc.description.abstractPráce teoreticky vymezuje oblast nevýdělečného sektoru. Shrnuje základní terminologii, snaží se o definici jednotlivých pojmů, podává historický exkurz do problematiky. Práce se dále věnuje právní úpravě vybraných nevládních neziskových organizací v právním řádu ČR, kdy je pozornost věnována především sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb. a právní úpravě obecně prospěšných společností. Práce porovnává právní úpravu zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech s úpravou v Novém občanském zákoníku V závěru práce jsou zmíněny některé státy EU vybrané na základě společného kontinentálního typu právní kultury.cs
dc.format78 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=51338-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectneziskový sektorcs
dc.subjectnevýdělečný sektorcs
dc.subjectobčanská společnostcs
dc.subjectobecně prospěšná společnostcs
dc.subjectústavcs
dc.titleLegislativní úprava nevýdělečného sektoru v komparaci s evropskou právní úpravoucs
dc.title.alternativeComparation of Czech and European Union non-profit legislationen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra obchodního právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedWork theoretically determines the non-profit sector and some of involved organizations. Work summarizes the basic terminology, tries to define basic therms and gives a historical excursion into this issue.en
dc.subject.translatednon-profit sectoren
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2013.pdfPlný text práce513,29 kBAdobe PDFView/Open
Brejcha-1.pdfPosudek vedoucího práce866,19 kBAdobe PDFView/Open
Brejcha-2.pdfPosudek oponenta práce780,59 kBAdobe PDFView/Open
Brejcha Martin.pdfPrůběh obhajoby práce294,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.