Název: Oddlužení jako způsob řešení úpadku a jeho srovnání s platnou úpravou SRN
Další názvy: The institute of Discharge of Debts as a way of dealing insolvency and its comparison with the current legislation in Germany
Autoři: Hora, Michal
Vedoucí práce/školitel: Sigmundová, Michaela
Oponent: Outlá, Anna
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9236
Klíčová slova: oddlužení;insolvence;Česká republika;Spolková republika Německo;insolvenční správce;insolvenční soud
Klíčová slova v dalším jazyce: debt relief;insolvency;Czech republic;The Federal Republic of Germany;insolvency trustee;insolvency court
Abstrakt: Hlavním tématem a cílem práce je komparace současné právní úpravy institutu oddlužení v České republice a Spolkové republice Německo. Tato práce je rozdělena do teoretické a praktické části. Hlavním cílem práce bylo objektivní srovnání obou právních řádu.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this thesis was the evaluation of the current legal provisions of the institute of debt relief in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. This thesis is divided into the theoretical and practical parts. The main aim of the thesis was to objectively assess the pluses and minuses of both legal provisions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DPFinal+prilohy.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hora-1.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hora-2.pdfPosudek oponenta práce861,46 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hora Michal.pdfPrůběh obhajoby práce308,38 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9236

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.