Title: Oddlužení jako způsob řešení úpadku a jeho srovnání s platnou úpravou SRN
Other Titles: The institute of Discharge of Debts as a way of dealing insolvency and its comparison with the current legislation in Germany
Authors: Hora, Michal
Advisor: Sigmundová, Michaela
Referee: Outlá, Anna
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9236
Keywords: oddlužení;insolvence;Česká republika;Spolková republika Německo;insolvenční správce;insolvenční soud
Keywords in different language: debt relief;insolvency;Czech republic;The Federal Republic of Germany;insolvency trustee;insolvency court
Abstract: Hlavním tématem a cílem práce je komparace současné právní úpravy institutu oddlužení v České republice a Spolkové republice Německo. Tato práce je rozdělena do teoretické a praktické části. Hlavním cílem práce bylo objektivní srovnání obou právních řádu.
Abstract in different language: The topic of this thesis was the evaluation of the current legal provisions of the institute of debt relief in the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. This thesis is divided into the theoretical and practical parts. The main aim of the thesis was to objectively assess the pluses and minuses of both legal provisions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DPFinal+prilohy.pdfPlný text práce3,57 MBAdobe PDFView/Open
Hora-1.pdfPosudek vedoucího práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Hora-2.pdfPosudek oponenta práce861,46 kBAdobe PDFView/Open
Hora Michal.pdfPrůběh obhajoby práce308,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9236

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.