Title: Oddlužení plněním splátkového kalendáře
Other Titles: Discharge of debts by fulfilment of the instalment schedule
Authors: Soukupová, Kateřina
Advisor: Sigmundová, Michaela
Referee: Outlá, Anna
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9246
Keywords: Insolvence;úpadek;dlužník;věřitel;oddlužení;splátkový kalendář;společné oddlužení manželů.
Keywords in different language: Insolvency;bankruptcy;debtor;creditor;discharge of debts;instalment schedule;collective discharge of debts of married couples.
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na institut oddlužení plněním splátkového kalendáře. Cílem práce je poskytnout ucelený přehled procesu oddlužení od jeho zahájení až ke konečnému osvobození dlužníka od placení zbylých dluhů, následná aplikace těchto poznatků na řešení úpadku manželů a závěrečné zodpovězení otázky, zda je právní úprava obsažená v insolvenčním zákoně dostatečná i pro právní poměry manželů či zda by měla být současná právní úprava novelizována o ustanovení věnovaná společnému oddlužení manželů.
Abstract in different language: The theme of this thesis is concentrated on the insistute of discharge of debts by fulfilment of the instalment schedule. The general aim of this thesis is to describe the whole process of discharge of debts from its initiation till the final liberation of the debtor from payment of remaining debts, than to apply acquired knowledges on bankruptcy of married couples and finally to answer the question "if the regulation contained in Bankruptcy Act suffices in the case of married couple or if it's necessary to have an explicit regulation of collective discharge of debts of married couples".
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Katerina Soukupova - Diplomova prace - Oddluzeni plnenim splatkoveho kalendare.pdfPlný text práce76,37 MBAdobe PDFView/Open
Soukupova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFView/Open
Soukupova-2.pdfPosudek oponenta práce868,58 kBAdobe PDFView/Open
Soukupova Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce283,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9246

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.