Název: Oddlužení plněním splátkového kalendáře
Další názvy: Discharge of debts by fulfilment of the instalment schedule
Autoři: Soukupová, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Sigmundová, Michaela
Oponent: Outlá, Anna
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9246
Klíčová slova: Insolvence;úpadek;dlužník;věřitel;oddlužení;splátkový kalendář;společné oddlužení manželů.
Klíčová slova v dalším jazyce: Insolvency;bankruptcy;debtor;creditor;discharge of debts;instalment schedule;collective discharge of debts of married couples.
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na institut oddlužení plněním splátkového kalendáře. Cílem práce je poskytnout ucelený přehled procesu oddlužení od jeho zahájení až ke konečnému osvobození dlužníka od placení zbylých dluhů, následná aplikace těchto poznatků na řešení úpadku manželů a závěrečné zodpovězení otázky, zda je právní úprava obsažená v insolvenčním zákoně dostatečná i pro právní poměry manželů či zda by měla být současná právní úprava novelizována o ustanovení věnovaná společnému oddlužení manželů.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this thesis is concentrated on the insistute of discharge of debts by fulfilment of the instalment schedule. The general aim of this thesis is to describe the whole process of discharge of debts from its initiation till the final liberation of the debtor from payment of remaining debts, than to apply acquired knowledges on bankruptcy of married couples and finally to answer the question "if the regulation contained in Bankruptcy Act suffices in the case of married couple or if it's necessary to have an explicit regulation of collective discharge of debts of married couples".
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KOP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Katerina Soukupova - Diplomova prace - Oddluzeni plnenim splatkoveho kalendare.pdfPlný text práce76,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soukupova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soukupova-2.pdfPosudek oponenta práce868,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Soukupova Katerina.pdfPrůběh obhajoby práce283,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9246

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.