Title: Blankosměnka a její využití v obchodní praxi
Other Titles: Blank bill and its application in commerce
Authors: Svoboda, Jan
Advisor: Sigmundová, Michaela
Referee: Krejsová, Zuzana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9247
Keywords: Zákon směnečný a šekový;směnka vlastní;směnka cizí;směnečná přísnost;výstavce;remitent;indosant;indosatář;blankosměnka;vyplňovací právo směnečné;dohoda o vyplňovacím právu;námitky;řádné vyplnění blankosměnky;excesivní vyplnění blankosměnky;směnečná smlouva;směnečná žaloba;směnečný platební rozkaz
Keywords in different language: issuer;remitter;endorser;acquirer;blank bill of exchange;right of blank bill of exchange completition;agreement on right of completition;objects;proper completition of blank bill of exchange;excessive completiton of blank bill of exchange;bill of exchange contract;bills of exchange action;bill payment order
Abstract: V mojí diplomové práci se zabývám blankosměnkou a jejím využitím, jakož i zneužitím v obchodní praxi.Ve své diplomové práci též představuji směnku, jakožto základní institut směnečného práva.Nicméně, jádrem mé diplomové práce je právní úprava blankosměnky. Stručně bych mohl blankosměnku charakterizovat jako směnku, která byla při vydání záměrně neúplná. Z blankosměnky se poté stává směnka úplná vyplněním chybějících náležitostí. V práci se též zabývám převodem blankosměnky, jelikož s touto skutečností směnečné právo spojuje významné účinky, jako je např. ztráta kauzálních námitek dlužníka. S blankosměnkou neodmyslitelně souvisí vyplňovací právo, o kterém pojednávám v kapitole čtvrté.Dále se zabývám též dohodou o vyplňovacím právu, která je de facto právním důvod pro realizaci vyplňovacího oprávnění. Vyplnovací oprávnění však bývá často zneužito. V diplomové práci se tedy dále zabývám problémy spojenými se zneužitím vyplňovacího práva, tzv. excesivním vyplněním blankosměnky, kdy je tato vyplněna v rozporu s dohodou o vyplňovacím právu. Nemohu opomenout ani využití blankosměnky v praxi, které rozebírám v kapitole šesté. V kapitole sedmé se pak zabývám charakteristikou směnečného soudního řízení a problematikou uplatňování námitek v tomto řízení.
Abstract in different language: My thesis introduces blank bill of exchange and its use (and also abuse) in business relations. In my thesis I also presented the bill of exchange, which is basic institute of exchange law. Neverthless the gist of my thesis is the blank bill of exchange, which I describe in chapter No. three. The blank bill of exchange I can briefly characterize as a bill of exchange which purposely does not include all essentials. The bill of exchange is completed when the missing parts are filled. Very important element in exchange law is indorsement witch we connect significant effects with. The most significant effect of the indorsement is, that the issuer losts his objections. In the fourth chapter I talk about so called the right of blank bill of exchange completition. The right of blank bill of exchange completion is created on the basis of an agreement on right of completition. In this chapter I describe this agreement and as well as the change of right of completiton and its extinction. The sixth chapter is concerned with the problems of completing the blank bill of exchang. We distinguish proper completition and excessive completition.which is inconsistent with the agreement on right of completition. In the next chapter I mention the use of blank bill of exchange. It can be use to pay or to ensure the obligations. In the last chapter I write about bill of exchange court proceeding.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
JAN SVOBODA - DP - BLANKOSMENKA A JEJI VYUZITI V OBCHODNI PRAXI .pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Svoboda-1.pdfPosudek vedoucího práce880,88 kBAdobe PDFView/Open
Svoboda-2.pdfPosudek oponenta práce562,31 kBAdobe PDFView/Open
Svoboda Jan.pdfPrůběh obhajoby práce372,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9247

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.