Název: Legislativní úprava nevýdělečného sektoru v komparaci s evropskou právní úpravou
Další názvy: Comparation of Czech and European Union non-profit legislation
Autoři: Brejcha, Martin
Vedoucí práce/školitel: Outlá, Anna
Oponent: Ficner, Tomáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9255
Klíčová slova: neziskový sektor;nevýdělečný sektor;občanská společnost;obecně prospěšná společnost;ústav
Klíčová slova v dalším jazyce: non-profit sector;civil society;public service company;institute
Abstrakt: Práce teoreticky vymezuje oblast nevýdělečného sektoru. Shrnuje základní terminologii, snaží se o definici jednotlivých pojmů, podává historický exkurz do problematiky. Práce se dále věnuje právní úpravě vybraných nevládních neziskových organizací v právním řádu ČR, kdy je pozornost věnována především sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb. a právní úpravě obecně prospěšných společností. Práce porovnává právní úpravu zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech s úpravou v Novém občanském zákoníku V závěru práce jsou zmíněny některé státy EU vybrané na základě společného kontinentálního typu právní kultury.
Abstrakt v dalším jazyce: Work theoretically determines the non-profit sector and some of involved organizations. Work summarizes the basic terminology, tries to define basic therms and gives a historical excursion into this issue.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KOP) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace 2013 BrejchaPlný text práce513,29 kBUnknownZobrazit/otevřít
Brejcha-1.pdfPosudek vedoucího práce866,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejcha-2.pdfPosudek oponenta práce780,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Brejcha Martin2.pdfPrůběh obhajoby práce325,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9255

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.