Název: Poradenství u klientů se zrakovým postižením z pohledu ergoterapie
Další názvy: Counselling for clients with vision disorder in the perspective of occupational therapy
Autoři: Hůlková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Šrytrová, Michaela
Oponent: Poková, Petra
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9257
Klíčová slova: ergoterapie;kompenzační pomůcky;poradenství;zrakové postižení
Klíčová slova v dalším jazyce: occupational therapy;mobility aids;counselling;visual impairment
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá využitím ergoterapeutického poradenství u klientů se zrakovým postižením. Práce se skládá ze dvou částí, z teoretické a praktické. Teoretická část je věnována popisu a klasifikaci zrakového postižení, dále ergoterapeutickému poradenství a kompenzačním pomůckám pro zrakově postižené. Praktická část je zaměřena na poradenství jako součást terapie. Jsou zde stanoveny cíle a hypotézy, které jsou ověřovány v praxi na základě spolupráce se čtyřmi klienty.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with the usage of occupational therapy counseling for clients with visual impairment. The work consists of two parts, theoretical and practical. The theoretical part elaborates the description and classification of visual impairment, occupational therapy counseling, and mobility aids for the visually impaired. The practical part focuses on counseling as part of the therapy. Objectives and hypotheses were set down, and practically tested in cooperation with four clients.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Hulkova 2013.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hulkova Pavla - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce62,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hulkova Pavla - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce101,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Hulkova.pdfPrůběh obhajoby práce52,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9257

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.