Název: Orofaciální stimulace z pohledu ergoterapie na zlepšení příjmu potravy u nedonošených dětí
Další názvy: The orofacial stimulation from the view of occupational therapy for the premature babies´ food intake improvement
Autoři: Feketeová, Zuzana
Vedoucí práce/školitel: Knězová, Jana
Oponent: Zahradnická, Ilona
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9258
Klíčová slova: orofaciální stimulace;příjem potravy;nedonošené děti;handling;polohování;klokánkování;bazální stimulace;Bobath koncept
Klíčová slova v dalším jazyce: orofacial stimulation;food intake;premature babies;handling;positioning;kangoroo mother care;basal stimulation;Bobath concept
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá orofaciální stimulací u nedonošených dětí s cílem zlepšit u těchto dětí sání, polykání, příjem potravy a navodit celkovou stimulaci a souhru orofaciálních funkcí. Dílčím cílem této práce je vytvořit informační manuál pro matky nedonošených dětí ve FN Lochotín. V teoretické části jsou uvedeny základní informace o oboru neonatologie. Dále jsou zde popisovány základní prvky Bobath konceptu, Bazální stimulace a stimulace orofaciální oblasti. Praktická část obsahuje kazuistiky vybraných dětí, hodnocení a rozhovory s jejich matkami. Součástí je také vytvořený manuál pro rodiče.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s work deals with the orofacial stimulation of premature babies which is supposed to improve the babies´ suckling and swallowing and to cause the thorough stimulation and coordination of the orofacial area to improve the food intake. The aim of this work is also to create an informational handbook for mothers of premature babies in Lochotín hospital. The theoretical part includes basic information about neonatology. It also describes basic features of Bobath concept, Basal stimulation and orofacial stimulation. The practical part includes case histories of selected childrens, evaluations and interviews with their mothers. It also includes the handbook for parents.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Feketeova Zuzana - Orofacialni stimulace z pohledu ergoterapie na zlepseni prijmu potravy u nedonosenych deti.pdfPlný text práce4,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Feketeova Zuzana - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce74,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Feketeova Zuzana - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce65,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoby Feketeova.pdfPrůběh obhajoby práce52,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9258

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.