Název: Kondiční ergoterapie jako součást volnočasových aktivit v domově pro seniory
Další názvy: Condition occupational therapy as part of leisure activities in the home for the elderly
Autoři: Grznárová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Šrytrová, Michaela
Oponent: Bucková, Martina
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9259
Klíčová slova: kondiční ergoterapie;domov pro seniory;senior
Klíčová slova v dalším jazyce: condition ergotherapy;home for eldery;senior
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na využití kondiční ergoterapie v domovech pro seniory, na její možnosti a využití analýzy činnosti v praxi. Práce je rozdělená, na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části jsou obsaženy informace o kondiční ergoterapii, domovech pro seniory a seniorech. Část praktická je zaměřena na použití kondiční ergoterapie formou kreativních technik u konkrétních klientů, za použití analýz činnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is focused on the use of conditional occupational therapy in homes for seniors, it's possibilities and the use of activity analysis in practice. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical section provides information about maintaining ergotherapy in homes for eldery and seniors. The practical part is focused on the use of conditional occupational therapy through creative techniques with specific clients using activity analyses.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Grznarova ERG3.pdfPlný text práce823,43 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grznarova Jana - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce72,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Grznarova Jana - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce128,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Grznarova.pdfPrůběh obhajoby práce62,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9259

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.