Title: Kondiční ergoterapie jako součást volnočasových aktivit v domově pro seniory
Other Titles: Condition occupational therapy as part of leisure activities in the home for the elderly
Authors: Grznárová, Jana
Advisor: Šrytrová, Michaela
Referee: Bucková, Martina
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9259
Keywords: kondiční ergoterapie;domov pro seniory;senior
Keywords in different language: condition ergotherapy;home for eldery;senior
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na využití kondiční ergoterapie v domovech pro seniory, na její možnosti a využití analýzy činnosti v praxi. Práce je rozdělená, na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části jsou obsaženy informace o kondiční ergoterapii, domovech pro seniory a seniorech. Část praktická je zaměřena na použití kondiční ergoterapie formou kreativních technik u konkrétních klientů, za použití analýz činnosti.
Abstract in different language: This bachelor thesis is focused on the use of conditional occupational therapy in homes for seniors, it's possibilities and the use of activity analysis in practice. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical section provides information about maintaining ergotherapy in homes for eldery and seniors. The practical part is focused on the use of conditional occupational therapy through creative techniques with specific clients using activity analyses.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Grznarova ERG3.pdfPlný text práce823,43 kBAdobe PDFView/Open
Grznarova Jana - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce72,19 kBAdobe PDFView/Open
Grznarova Jana - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce128,22 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Grznarova.pdfPrůběh obhajoby práce62,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9259

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.