Název: Fyzioterapeutické ovlivnění distenze rotátorové manžety
Další názvy: Physiotherapeutical influence distension of the rotator cuff
Autoři: Vaníčková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Firýtová, Rita
Oponent: Ryba, Lukáš
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9266
Klíčová slova: Ramenní kloub;rotátorová manžeta;impingement syndrom;fyzioterapie
Klíčová slova v dalším jazyce: Shoulder joint;rotator cuff;impingement syndrom;physiotherapy
Abstrakt: Bakalářská práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část popisuje anatomii, fyziologii a kineziologii ramenního kloubu a teoretické informace o možnostech léčby různých poranění týkající se rotátorové manžety. Praktická část se zabývá komplexní rehabilitační léčbou tří klientů s poškozením rotátorové manžety. Hypotézy se zaměřují na problém v omezení hybnosti, snížení svalové síly, výskyt bolesti a omezení v běžných denních aktivitách.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis is divided into two parts- theoretical and practical. Theoretical part describes the anathomy, physiology and kinesiology of the shoulder. It also describes different treatment options at various injuries of rotator cuff. Practical part deals with comprehensive rehabilitation of three clients with rotator cuff injury. Hypothesis are focused on problems with range of motion, muscle strenght, pain and limitations in activities of daily living.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP Vanickova.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vanickova Lucie - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce79,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vanickova Lucie - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce76,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Vanickova.pdfPrůběh obhajoby práce428,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9266

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.