Title: Fyzioterapeutické ovlivnění distenze rotátorové manžety
Other Titles: Physiotherapeutical influence distension of the rotator cuff
Authors: Vaníčková, Lucie
Advisor: Firýtová, Rita
Referee: Ryba, Lukáš
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9266
Keywords: Ramenní kloub;rotátorová manžeta;impingement syndrom;fyzioterapie
Keywords in different language: Shoulder joint;rotator cuff;impingement syndrom;physiotherapy
Abstract: Bakalářská práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část popisuje anatomii, fyziologii a kineziologii ramenního kloubu a teoretické informace o možnostech léčby různých poranění týkající se rotátorové manžety. Praktická část se zabývá komplexní rehabilitační léčbou tří klientů s poškozením rotátorové manžety. Hypotézy se zaměřují na problém v omezení hybnosti, snížení svalové síly, výskyt bolesti a omezení v běžných denních aktivitách.
Abstract in different language: This thesis is divided into two parts- theoretical and practical. Theoretical part describes the anathomy, physiology and kinesiology of the shoulder. It also describes different treatment options at various injuries of rotator cuff. Practical part deals with comprehensive rehabilitation of three clients with rotator cuff injury. Hypothesis are focused on problems with range of motion, muscle strenght, pain and limitations in activities of daily living.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Vanickova.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Vanickova Lucie - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce79,92 kBAdobe PDFView/Open
Vanickova Lucie - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce76,53 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Vanickova.pdfPrůběh obhajoby práce428,63 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9266

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.