Název: Judo a jeho kompenzační cvičení u dětí
Další názvy: Judo training and compensation for children
Autoři: Macháčková, Pavla
Vedoucí práce/školitel: Gemovová, Veronika
Oponent: Stašková, Šárka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9267
Klíčová slova: judo;kompenzační cvičení;dítě;svalové dysbalance
Klíčová slova v dalším jazyce: judo;compensation exercises;musclular dysbalance
Abstrakt: Judo je úpolový sport, při kterém je kladem velký důraz na rozvoj síly, obratnosti, vytrvalosti a rychlosti. To vede k častému přetížení pohybového aparátu (svalů), které nebývá kompenzováno. Tato práce je zaměřená na kompenzační cvičení, které lze využít u sportu, jakým judo je. A to z pohledu fyzioterapie.
Abstrakt v dalším jazyce: Judo is a martial sport in which great emphasis is placed on development of strength, agility, endurance and speed. This results in overloading of musculoskeletal (muscles) which is not compensated. This thesis is focused on compensation exercises that can be used for sport like judo. From the perspective of physiotherapy.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Machackova.pdfPlný text práce10,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machackova Pavla - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce87,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Machackova Pavla - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce141,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Machackova.pdfPrůběh obhajoby práce426,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9267

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.