Název: Využití rehabilitačních míčů v dětské fyzioterapii
Další názvy: The use of rehabilitation balls in children physiotherapy
Autoři: Sopková, Dominika
Vedoucí práce/školitel: Knězová, Jana
Oponent: Valešová, Monika
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9276
Klíčová slova: fyzioterapie;vadné držení těla;správné držení těla;horní zkřížený syndrom;dolní zkřížený syndrom;rehabilitační míče
Klíčová slova v dalším jazyce: physioterapy;posture abnormalities;good posture;upper crossed syndrome;lower crossed syndrome;rehabilitation balls
Abstrakt: Má práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se zabývám psychomotorickým vývojem, správným držením těla, vadným držením těla a faktory s ním související, hlubokým stabilizačním systémem páteře a dýcháním. V poslední kapitole charakterizuji rehabilitační míče jejich význam a využití. V praktické části popisuji cíl práce, charakteristiku sledovaného souboru. Stanovuji si hypotézy výzkumu, metodiku výzkumu. Dále jsou v praktické části vypracovány kazuistiky. V příloze jsou pak uvedeny ukázky cvičebních jednotek.
Abstrakt v dalším jazyce: My bachelor thesis is divided into two parts - theoretical and practical. The theoretical part deals with psychological development and development of movement, good posture, posture abnormalities and other related factors. It describes deep stabilizing muscles of the spine and correct way of breathing. Last chapter explains the characteritics of rehabilitation balls, their meaning and usage. Practical part of my thesis contains the description of main objectives and charakteristics of observed patients. Hypothesis of my research and its methodology is further specified and some medical cases are presented. The attachments at the end of my thesis contain the examples of particular exercises.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KFE) / Bachelor´s works (DFO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BC- Vyuziti rehabilitacnich micu v destke fyzioterapii.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sopkova Dominika - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce68,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sopkova Dominika - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce62,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba Sopkova.pdfPrůběh obhajoby práce437,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9276

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.