Title: Škola zad u těhotných
Other Titles: The school of back exercise for pregnant
Authors: Norková, Michaela
Advisor: Obytová, Petra
Referee: Valešová, Monika
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9280
Keywords: Těhotenství;páteř;pánev;bolest;žena;záda;tělo;pánevní dno;těžiště
Keywords in different language: The pregnancy;spine;pelvis;pain;woman;back;body;pelvic floor;center of gravity
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou týkající se Školy zad v souvislosti s těhotenstvím. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část je zaměřena na období těhotenství. Popisuje jeho trvání, příznaky, těhotenské změny, změny v pohybovém ústrojí a celkové obtíže související s graviditou. Dále se zabývá stručnými anatomickými poznatky páteře a pánve a zaobírá se souvislostmi, které jsou s těmito systémy spojené. V neposlední řadě líčí tématiku správného a vadného držení těla a zásad školy zad. Praktická část vyobrazuje důležitost pohybové aktivity a fyzioterapie v době těhotenství. Popisuje fyzioterapeutické techniky, které lze v době gravidity doporučit. Sledování bylo prováděno formou kazuistik a dotazníkového šetření.
Abstract in different language: This bachelor's thesis deals with issues related to the school of back exercise for pregnant that associated with pregnancy. This thesis divided into two parts. Theoretical part is focused on pregnancy period. Describing it's duration, symptoms, pregnancy changes according to trimesters, organical and systemic changes in the body, psychology of woman, changes in moving system and overall difficulties related to pregnancy. It also deals with brief anatomical knowledge of the spine and pelvis and deals with the contexts that are associated with these systems. Finnaly, it describes the theme of correct and faulty posturing of the body and principles of the school of back exercise for pregnant. The practical part describes the importance of moving activities and physical therapy during pregnancy. It describes the techniques of physiotherapy which can be recommended during the pregnancy period. The monitoring was carried out in the form of case reports and a questionnaire survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace- Michaela Norkova.pdfPlný text práce8,08 MBAdobe PDFView/Open
Norkova Michaela - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce470,49 kBAdobe PDFView/Open
Norkova Michaela - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce54,84 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Norkova.pdfPrůběh obhajoby práce421,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9280

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.