Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPoková, Petra
dc.contributor.authorČížková, Eliška
dc.contributor.refereeFirýtová, Rita
dc.date.accepted2013-06-11
dc.date.accessioned2014-02-06T12:50:24Z-
dc.date.available2010-09-23cs
dc.date.available2014-02-06T12:50:24Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-28
dc.identifier49344
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9294
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce jsou fyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenství. Teoretická část podává informace o plánování a průběhu těhotenství. Dále jsou uvedeny změny doprovázející těhotenství, pohybové aktivity a režimová opatření. Hlavní část pojednává o fyzioterapeutických metodách využívaných v těhotenství. Praktická část vychází z kazuistického šetření. Zdůrazněné jsou cvičební jednotky na problémové oblasti vznikající v době těhotenství.cs
dc.format70 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttěhotenstvícs
dc.subjectfyzioterapeutické metodycs
dc.subjectdoporučenícs
dc.subjectcvičenícs
dc.titleFyzioterapeutické metody a přístupy v těhotenstvícs
dc.title.alternativePhysiotherapy methods and approaches during pregnancyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe object of my bachelor thesis is physiotherapy methods and approaches in pregnancy. The theoretical part provides information on planning and during pregnancy. The next section shows changes accompanying pregnancy, physical activities and regimen measures. The main part deals with physiotherapy methods used in pregnancy. The practical part is based on the case history investigation. It focuses on the training units of problem areas arising in pregnancy.en
dc.subject.translatedpregnancyen
dc.subject.translatedphysiotherapy methodsen
dc.subject.translatedrecommendationsen
dc.subject.translatedexerciseen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP ELISKA CIZKOVA 2013.pdfPlný text práce3,1 MBAdobe PDFView/Open
Cizkova Eliska - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce111,4 kBAdobe PDFView/Open
Cizkova Eliska - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce61,74 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba Cizkova.pdfPrůběh obhajoby práce442,89 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9294

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.