Title: Parametrizace lůžka pro VBD u speciálních záhlubníků v SW CATIA V5
Other Titles: Parameterization of socket for VBD at special countersinks in SW CATIA V5
Authors: Faiman, Tomáš
Advisor: Sklenička, Josef
Kapinus, Vladimír
Referee: Urban, Marek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9311
Keywords: záhlubník;VBD;obálka;parametrizace;výkresová dokumentace;katalog
Keywords in different language: countersink;VBD;envelope;parameterization;drawings;catalog
Abstract: Bakalářská práce obsahuje parametrický model záhlubníku včetně komponent, podrobný popis parametrizace lůžka pro VBD, konstrukci záhlubníku a výkresovou dokumentaci.
Abstract in different language: The bachelor work contains the parametric model of the countersink including components, a detailed description of the parameterization socket for VBD, a construction of the countersink and drawings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_2013_Tomas FAIMAN.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
Faiman hodnoceni vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce642,95 kBAdobe PDFView/Open
Faiman - oponentni posudek.PDFPosudek oponenta práce815,62 kBAdobe PDFView/Open
Faiman - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce428,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9311

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.