Název: Parametrizace lůžka pro VBD u speciálních záhlubníků v SW CATIA V5
Další názvy: Parameterization of socket for VBD at special countersinks in SW CATIA V5
Autoři: Faiman, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Sklenička, Josef
Kapinus, Vladimír
Oponent: Urban, Marek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9311
Klíčová slova: záhlubník;VBD;obálka;parametrizace;výkresová dokumentace;katalog
Klíčová slova v dalším jazyce: countersink;VBD;envelope;parameterization;drawings;catalog
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje parametrický model záhlubníku včetně komponent, podrobný popis parametrizace lůžka pro VBD, konstrukci záhlubníku a výkresovou dokumentaci.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor work contains the parametric model of the countersink including components, a detailed description of the parameterization socket for VBD, a construction of the countersink and drawings.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_2013_Tomas FAIMAN.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faiman hodnoceni vedouciho.PDFPosudek vedoucího práce642,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faiman - oponentni posudek.PDFPosudek oponenta práce815,62 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Faiman - Prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce428,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9311

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.