Title: Procesní řízení na tísňové lince Policie ČR, Linka 158
Other Titles: Process management on the emergency line the Czech police, Line 158
Authors: Švéda, Michal
Advisor: Zídková, Helena
Zídková, Helena
Referee: Kučera, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9312
Keywords: Policie ČR;tísňová linka 158;oznámení;tísňové volání;operační důstojník;lustrační zařízení;maják 158
Keywords in different language: The Czech Republic Police;emergency line 158;announcements;emergency call;operations officer;lustration;beacon of 158
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na proces řešení oznámení na tísňovou linku. V první části je popsána nutnost provozu tísňové linky, v dalších kapitolách je popsán současný stav kvality volání na tísňovou linku policie a to linku 158 a také na tísňovou linku 112. Cílem této bakalářské práce je návrh řešení celého výsledku oznámení, s popisem současného stavu a návrhem optimalizace vývoje k zlepšení kvality tohoto stavu.
Abstract in different language: Bachelor thesis provides solutions notification to the emergency line . The first section describes the need for emergency operation. Other chapters describe the current state of the quality of calls to the police emergency line and 158 line and the emergency line 112. The aim of this work is to address the results announcement, describing the current state of development and design optimization to improve quality of this situation .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Michal SVEDA BP 28.6. 2013.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
Sveda - Hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce575,35 kBAdobe PDFView/Open
Sveda-oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFView/Open
Sveda - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce410,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9312

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.