Název: Procesní řízení na tísňové lince Policie ČR, Linka 158
Další názvy: Process management on the emergency line the Czech police, Line 158
Autoři: Švéda, Michal
Vedoucí práce/školitel: Zídková, Helena
Zídková, Helena
Oponent: Kučera, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9312
Klíčová slova: Policie ČR;tísňová linka 158;oznámení;tísňové volání;operační důstojník;lustrační zařízení;maják 158
Klíčová slova v dalším jazyce: The Czech Republic Police;emergency line 158;announcements;emergency call;operations officer;lustration;beacon of 158
Abstrakt: Bakalářská práce je zaměřena na proces řešení oznámení na tísňovou linku. V první části je popsána nutnost provozu tísňové linky, v dalších kapitolách je popsán současný stav kvality volání na tísňovou linku policie a to linku 158 a také na tísňovou linku 112. Cílem této bakalářské práce je návrh řešení celého výsledku oznámení, s popisem současného stavu a návrhem optimalizace vývoje k zlepšení kvality tohoto stavu.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis provides solutions notification to the emergency line . The first section describes the need for emergency operation. Other chapters describe the current state of the quality of calls to the police emergency line and 158 line and the emergency line 112. The aim of this work is to address the results announcement, describing the current state of development and design optimization to improve quality of this situation .
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Michal SVEDA BP 28.6. 2013.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sveda - Hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce575,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sveda-oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,23 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Sveda - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce410,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9312

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.