Název: Racionalizace technologie výroby vzorové součásti
Další názvy: Rationalisation of the technology of the sample part production
Autoři: Aubrecht, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Hnátík, Jan
Hnátík, Jan
Oponent: Vyšata, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9313
Klíčová slova: Racionalizace;frézování;vrtání;obrábění;porovnávání;fréza;vrták;modul;HFC;VBD.
Klíčová slova v dalším jazyce: Rationalisation;milling;drilling;cutting;collating;cutter;drill;module;HFC;VBD.
Abstrakt: Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a vypracování varianty pro zlepšení technologických postupů, které mohou zdokonalit kvalitu a efektivitu jednotlivých operací, mohou vést k úsporám materiálu, energie a omezení environmentálních dopadů na životní prostředí apod. Návrhy se budou zabývat tím, jak použít různé druhy nástrojů vhodné pro daný materiál a také se pokusí navrhnout potřebné výrobní procesy této technologie, jako jsou ? posuv, otáčky, řezná rychlost, posuv na zub.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis contains a brief description of the issue of cutting material and tool selection for the sample part.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Zapadoceska univerzita v Plzni.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Aubrecht - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce903,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Aubrecht-oponenti posudekBP.PDFPosudek oponenta práce906,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Aubrecht - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce411,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9313

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.