Title: Racionalizace technologie výroby vzorové součásti
Other Titles: Rationalisation of the technology of the sample part production
Authors: Aubrecht, Miroslav
Advisor: Hnátík, Jan
Hnátík, Jan
Referee: Vyšata, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9313
Keywords: Racionalizace;frézování;vrtání;obrábění;porovnávání;fréza;vrták;modul;HFC;VBD.
Keywords in different language: Rationalisation;milling;drilling;cutting;collating;cutter;drill;module;HFC;VBD.
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh a vypracování varianty pro zlepšení technologických postupů, které mohou zdokonalit kvalitu a efektivitu jednotlivých operací, mohou vést k úsporám materiálu, energie a omezení environmentálních dopadů na životní prostředí apod. Návrhy se budou zabývat tím, jak použít různé druhy nástrojů vhodné pro daný materiál a také se pokusí navrhnout potřebné výrobní procesy této technologie, jako jsou ? posuv, otáčky, řezná rychlost, posuv na zub.
Abstract in different language: Bachelor thesis contains a brief description of the issue of cutting material and tool selection for the sample part.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zapadoceska univerzita v Plzni.pdfPlný text práce1,07 MBAdobe PDFView/Open
Aubrecht - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce903,61 kBAdobe PDFView/Open
Aubrecht-oponenti posudekBP.PDFPosudek oponenta práce906,61 kBAdobe PDFView/Open
Aubrecht - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce411,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9313

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.