Title: Využití CAD/CAM systému UNIGRAPHICS při obrábění složitých tvarových ploch
Other Titles: Usage CAD/CAM software for the production of difficult shaped surfaces
Authors: Ruda, Pavel
Advisor: Jandečka, Karel
Hnátík, Jan
Referee: Duchek, Vladimír
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9316
Keywords: Tvarové plochy;CAD;CAM;UNIGRAPHICS;NX 7.5
Keywords in different language: Shaped surfaces;CAD;CAM;UNIGRAPHICS;NX 7.5
Abstract: Tématem bakalářské práce je seznámení se software NX 7.5 (UNIGRAPHICS) v souvislosti s obráběním tvarových ploch. Hlavním cílem je představení technologických možností a funkčních parametrů NC funkcí tohoto CAM systému.
Abstract in different language: The main aim of Bachelor Thesis is introduction with the software NX 7.5 (UNIGRAPHICS) in relationship with working of shaped surfaces. The main objective is performance technological options and functional parameters of NC functional this CAM software.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bc. prace.pdfPlný text práce1,58 MBAdobe PDFView/Open
Ruda - Hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce546,58 kBAdobe PDFView/Open
Ruda - oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce958,58 kBAdobe PDFView/Open
Ruda - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce376,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9316

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.