Title: Technologie výroby a návrh přepouštěcích kanálů ve válci maloobjemového motocyklu
Other Titles: Production technology and a design of transfer ports in a cylinder of a small-volume motorcycle
Authors: Daňa, Milan
Advisor: Česáková, Ivana
Česáková, Ivana
Referee: Sklenička, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9319
Keywords: dvoudobý motor;Jawa 50;přepouštěcí kanály;zvyšování výkonu;modelování 3D;výroba;digitalizace;upínací přípravek
Keywords in different language: two stroke engine;Jawa 50;transfer channels;increasing performance 3D modeling;production;digitization;preparation for clamping
Abstract: Tato práce se zabývá válcem motocyklu Jawa 50 Pionýr. Na začátku práce byly zjištěny potřebné parametry válce, poté byl vytvořen 3D model motorového válce. Následně se práce zabývá konstrukčním návrhem přepouštěcích kanálů v hliníkové části válce a návrhem upínacího přípravku. Model válce obrobit v počítačové podobě v programu Catia V5R. Závěrem této práce bude samotná výroba přepouštěcích kanálů ve válci motocyklu Jawa 50.
Abstract in different language: This work deals with the cylinder of Jawa 50 Pioneer. First it was necessary to map the current state of the cylinder, determine the alloy from which the cylinder is made and create a 3D model of the engine cylinder. Subsequently, the work deals with the structural design of transfer channels in the aluminum part of the cylinder. From the proposals, the most suitable one is selected, which is subsequently machined in a computerized form in the program Catia V5R. For real machining of transfer channels, it is necessary to create constructional designs for clamping. The most suitable design is then selected and manufactured. The final part of this work is the production of the transfer channels in the cylinder of Jawa 50.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka - Dana.pdfPlný text práce4,43 MBAdobe PDFView/Open
Dana - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce936,99 kBAdobe PDFView/Open
Dana - oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce681,18 kBAdobe PDFView/Open
Dana - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce360,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9319

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.