Název: Problematika měření drsnosti povrchu
Další názvy: Problems of surface roughness measurement
Autoři: Holada, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Česáková, Ivana
Česáková, Ivana
Oponent: Narovec, Josef
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9320
Klíčová slova: měření drsnosti;profilová drsnost;plošná drsnost;normy pro měření drsnosti;dotykové a bezdotykové měřicí přístroje
Klíčová slova v dalším jazyce: measurement of roughness;profile roughness;surface roughness;standards for roughness measurement;touch and non-touch measuring device
Abstrakt: Bakalářská práce na téma ,,Problematika měření drsnosti povrchu? se nejprve zabývá vznikem drsnosti a předepisováním drsnosti na výkresové dokumentaci. Následně se zaměřuje na různé metody měření drsnosti, jako je profilová a plošná drsnost. Další důležité body se týkají kontaktních a bezkontaktních měřicích přístrojů, jejich výhodami a nevýhodami. V závěrečné části je uvedeno měření prováděné na KTO na ZČU v Plzni.
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis on a topic ,,Problems of surface roughness measurement"first discusses the emergence of roughness and roughness prescribing the drawings. Then focuses on various methods for measuring roughness, such as profile and surface roughness. Other important points concerning the contact and contactless measurement devices, their advantages and disadvantages. The final section describes measurements carried out on the KTO in Pilsen.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holada - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holada - oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce655,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Holada - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce438,76 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9320

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.