Title: Problematika měření drsnosti povrchu
Other Titles: Problems of surface roughness measurement
Authors: Holada, Jiří
Advisor: Česáková, Ivana
Česáková, Ivana
Referee: Narovec, Josef
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9320
Keywords: měření drsnosti;profilová drsnost;plošná drsnost;normy pro měření drsnosti;dotykové a bezdotykové měřicí přístroje
Keywords in different language: measurement of roughness;profile roughness;surface roughness;standards for roughness measurement;touch and non-touch measuring device
Abstract: Bakalářská práce na téma ,,Problematika měření drsnosti povrchu? se nejprve zabývá vznikem drsnosti a předepisováním drsnosti na výkresové dokumentaci. Následně se zaměřuje na různé metody měření drsnosti, jako je profilová a plošná drsnost. Další důležité body se týkají kontaktních a bezkontaktních měřicích přístrojů, jejich výhodami a nevýhodami. V závěrečné části je uvedeno měření prováděné na KTO na ZČU v Plzni.
Abstract in different language: Bachelor thesis on a topic ,,Problems of surface roughness measurement"first discusses the emergence of roughness and roughness prescribing the drawings. Then focuses on various methods for measuring roughness, such as profile and surface roughness. Other important points concerning the contact and contactless measurement devices, their advantages and disadvantages. The final section describes measurements carried out on the KTO in Pilsen.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace.pdfPlný text práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Holada - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Holada - oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce655,07 kBAdobe PDFView/Open
Holada - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce438,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.