Název: Silové zatížení šroubovitého vrtáku ve vztahu k makrogeometrii nástroje
Další názvy: The load force of a twist drill in relation to macro geometry of a tool
Autoři: Mašek, Adam
Vedoucí práce/školitel: Sklenička, Josef
Sklenička, Jakub
Oponent: Kutlwašer, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9321
Klíčová slova: vrtání;šroubovitý vrták;makrogeometrie;silové zatížení;řezná síla;posuvová síla;pasivní síla
Klíčová slova v dalším jazyce: drilling;twist drill;macrogeometry;load force;cutting force;thrust force;passive force
Abstrakt: Tato práce obsahuje základní charakteristiku vrtání a základní nástroje pro výrobu otvorů. Dále se část práce zaměřuje na šroubovitý vrták a na vztah mezi makrogeometrií šroubovitého vrtáku a silovým zatížením při vrtání.
Abstrakt v dalším jazyce: This work contains basic characteristic of drilling and basic tools for holes production. Further the part of work is focused on the twist drill and on the relation between macrogeometry of the twist drill and the load force by drilling.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Adam_Masek_2013.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Masek A. - Hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce645,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Masek A. oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce686,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Masek - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce378,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9321

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.