Title: Silové zatížení šroubovitého vrtáku ve vztahu k makrogeometrii nástroje
Other Titles: The load force of a twist drill in relation to macro geometry of a tool
Authors: Mašek, Adam
Advisor: Sklenička, Josef
Sklenička, Jakub
Referee: Kutlwašer, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9321
Keywords: vrtání;šroubovitý vrták;makrogeometrie;silové zatížení;řezná síla;posuvová síla;pasivní síla
Keywords in different language: drilling;twist drill;macrogeometry;load force;cutting force;thrust force;passive force
Abstract: Tato práce obsahuje základní charakteristiku vrtání a základní nástroje pro výrobu otvorů. Dále se část práce zaměřuje na šroubovitý vrták a na vztah mezi makrogeometrií šroubovitého vrtáku a silovým zatížením při vrtání.
Abstract in different language: This work contains basic characteristic of drilling and basic tools for holes production. Further the part of work is focused on the twist drill and on the relation between macrogeometry of the twist drill and the load force by drilling.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Adam_Masek_2013.pdfPlný text práce2,7 MBAdobe PDFView/Open
Masek A. - Hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce645,57 kBAdobe PDFView/Open
Masek A. oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce686,26 kBAdobe PDFView/Open
Masek - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce378,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9321

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.