Title: Konstrukce speciálního přípravku pro frézování součásti v SW CATIA V5
Other Titles: Designing of a special fixture for milling in SW Catia V5
Authors: Rut, Daniel
Advisor: Sklenička, Josef
Sklenička, Josef
Referee: Česáková, Ivana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9324
Keywords: přípravek;upínání;návrh;konstrukce;Catia V5
Keywords in different language: fixture;workholding;designing;Catia V5;construction
Abstract: Tato bakalářská práce slouží k shrnutí způsobů konstrukce speciálních přípravků a jejich typů. Dále se zaměřuje na návrh a konstrukci speciálního přípravku pro zadanou součást při snaze umožnit obrobení požadovaných ploch při jednom běhu obráběcího programu. Model přípravku bude vypracován v softwaru Catia V5.
Abstract in different language: This Bachelor´s thesis serves for summarizing methods of designing special fixtures and its types. Then it´s focused on designing and construction of special fixture for required part. This fixture enables machining of the part in just one machining cycle. The model of the fixture is designed in software Catia V5.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_DRut_FINAL.pdfPlný text práce31,41 MBAdobe PDFView/Open
Rut - Hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce641,68 kBAdobe PDFView/Open
RUT - oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce685,23 kBAdobe PDFView/Open
Rut- prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce346,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9324

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.