Název: Konstrukce speciálního přípravku pro frézování součásti v SW CATIA V5
Další názvy: Designing of a special fixture for milling in SW Catia V5
Autoři: Rut, Daniel
Vedoucí práce/školitel: Sklenička, Josef
Sklenička, Josef
Oponent: Česáková, Ivana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9324
Klíčová slova: přípravek;upínání;návrh;konstrukce;Catia V5
Klíčová slova v dalším jazyce: fixture;workholding;designing;Catia V5;construction
Abstrakt: Tato bakalářská práce slouží k shrnutí způsobů konstrukce speciálních přípravků a jejich typů. Dále se zaměřuje na návrh a konstrukci speciálního přípravku pro zadanou součást při snaze umožnit obrobení požadovaných ploch při jednom běhu obráběcího programu. Model přípravku bude vypracován v softwaru Catia V5.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor´s thesis serves for summarizing methods of designing special fixtures and its types. Then it´s focused on designing and construction of special fixture for required part. This fixture enables machining of the part in just one machining cycle. The model of the fixture is designed in software Catia V5.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_DRut_FINAL.pdfPlný text práce31,41 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rut - Hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce641,68 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
RUT - oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce685,23 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Rut- prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce346,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9324

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.