Title: Frézování rovinných ploch a drážek při obrábění kompozitního materiálu
Other Titles: Milling Plane Surfaces and Grooves During Machining Composite Material
Authors: Schorník, Václav
Advisor: Smítka, Ladislav
Zetek, Miroslav
Zetek, Miroslav
Referee: Pošvář, Zdeněk
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9325
Keywords: frézování kompozitů;vlákny vyztužený kompozit;řezné podmínky;řezné materiály
Keywords in different language: milling composites;fiber reinforced composites;cutting conditions;cutting materials
Abstract: Cílem této bakalářské práce je shrnutí dostupných informací o frézování kompozitních materiálů. První část bakalářské práce obsahuje základní pojmy a informace o kompozitních materiálech. Další pak informace o řezných podmínkách, nástrojích, jejich materiálech a o problémech vyvstávajících při frézování kompozitních materiálů. Poslední část této bakalářské práce se zaměřuje na testování nalezených informací v praxi.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to summarize available information about the milling of composite materials. The first part includes basic terms and information about composite materials. The next part includes information about cutting conditions, tools and materials and issues raised during milling of composite materials. The last part of this thesis focuses on testing found information in practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vaclav Schornik - bakalarska prace.pdfPlný text práce4,73 MBAdobe PDFView/Open
Schornik - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce889,04 kBAdobe PDFView/Open
Schornik-oponentni posudek BP0001.PDFPosudek oponenta práce970,64 kBAdobe PDFView/Open
Schornik - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce361,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9325

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.