Title: Větrná elektrárna jako obrobek
Other Titles: Wind Power Plant as a Workpiece
Authors: Šolar, Zdeněk
Advisor: Janda, Zdeněk
Janda, Zdeněk
Referee: Urban, Marek
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9326
Keywords: energetika;větrná elektrárna;konstrukční materiály;nástroj;stroj;technologie;nástrojové materiály
Keywords in different language: energetics;wind power plant;construction materials;tool;machine;technology;tool materials
Abstract: Práce je zaměřena na poskytnutí uceleného pohledu na obrábění vybraných komponent větrných elektráren. U komponent jsou popsány technologie, nástroje, nástrojové materiály a řezné podmínky pro jejich obrobení podle doporučení výrobců Sandvik Coromant, Seco a Iscar. Cílem je porovnat produktivitu těchto výrobců a učinit z porovnání závěry. Mimo to jsou v práci popisovány vybrané specifické stroje, sloužící k obrábění komponent větrných elektráren.
Abstract in different language: The Bachelor?s thesis is focused on providing a holistic view of wind power machining. Technologies, tools, tool materials and cutting conditions of Sandvik Coromant, Seco and Iscar are described according to the recommendations of the manufacturers. The main goal is to compare productivity of the manufacturers and make conclusions. Moreover the work de describes selected specific machines which are used for machining of wind power components.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Zdenek_Solar.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFView/Open
Solar- hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce907,86 kBAdobe PDFView/Open
Solar - oponentni posudek BP.pdfPosudek oponenta práce247,88 kBAdobe PDFView/Open
Solar - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce406,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9326

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.