Název: Větrná elektrárna jako obrobek
Další názvy: Wind Power Plant as a Workpiece
Autoři: Šolar, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Janda, Zdeněk
Janda, Zdeněk
Oponent: Urban, Marek
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9326
Klíčová slova: energetika;větrná elektrárna;konstrukční materiály;nástroj;stroj;technologie;nástrojové materiály
Klíčová slova v dalším jazyce: energetics;wind power plant;construction materials;tool;machine;technology;tool materials
Abstrakt: Práce je zaměřena na poskytnutí uceleného pohledu na obrábění vybraných komponent větrných elektráren. U komponent jsou popsány technologie, nástroje, nástrojové materiály a řezné podmínky pro jejich obrobení podle doporučení výrobců Sandvik Coromant, Seco a Iscar. Cílem je porovnat produktivitu těchto výrobců a učinit z porovnání závěry. Mimo to jsou v práci popisovány vybrané specifické stroje, sloužící k obrábění komponent větrných elektráren.
Abstrakt v dalším jazyce: The Bachelor?s thesis is focused on providing a holistic view of wind power machining. Technologies, tools, tool materials and cutting conditions of Sandvik Coromant, Seco and Iscar are described according to the recommendations of the manufacturers. The main goal is to compare productivity of the manufacturers and make conclusions. Moreover the work de describes selected specific machines which are used for machining of wind power components.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Zdenek_Solar.pdfPlný text práce1,98 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Solar- hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce907,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Solar - oponentni posudek BP.pdfPosudek oponenta práce247,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Solar - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce406,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9326

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.