Title: Konstrukce monolitní čelní válcové frézy v SW CATIA V5
Other Titles: Construction of solid end-milling cutter in SW CATIA V5
Authors: Trefanec, Tomáš
Advisor: Sklenička, Josef
Sklenička, Josef
Referee: Hnátík, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9327
Keywords: monolitní frézy;Catia V5;CAD/CAM;modelování;parametrizace;geometrie
Keywords in different language: solid cutters;Catia V5;CAD/CAM;modelling;parameterization;geometry
Abstract: Bakalářská práce obsahuje metodický popis konstrukce frézy v Catii a základní popis konstrukčních prvků používaných na frézách. Modelování frézy je uzpůsobeno ke skutečné tvorbě frézy v praxi. Práce by měla sloužit katedře KTO v rámci předmětu KCN.
Abstract in different language: The bachelor´s work contains a methodical description of milling cutter design in Catia and an elementary description of design elements used on milling cutter. Modelling of the milling cutter is adjusted to the real milling cutter production in reality. This work should be dedicated to the Department of Machining Technology under the terms of subject Cutting Tool and Fixture Design.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tomas_Trefanec_Bakalarska_prace_zcu.pdfPlný text práce5,08 MBAdobe PDFView/Open
Trefanec. - Hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce645,11 kBAdobe PDFView/Open
Trefanec - oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce646,08 kBAdobe PDFView/Open
Trefanec - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce365,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9327

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.