Název: Konstrukce monolitní čelní válcové frézy v SW CATIA V5
Další názvy: Construction of solid end-milling cutter in SW CATIA V5
Autoři: Trefanec, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Sklenička, Josef
Sklenička, Josef
Oponent: Hnátík, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9327
Klíčová slova: monolitní frézy;Catia V5;CAD/CAM;modelování;parametrizace;geometrie
Klíčová slova v dalším jazyce: solid cutters;Catia V5;CAD/CAM;modelling;parameterization;geometry
Abstrakt: Bakalářská práce obsahuje metodický popis konstrukce frézy v Catii a základní popis konstrukčních prvků používaných na frézách. Modelování frézy je uzpůsobeno ke skutečné tvorbě frézy v praxi. Práce by měla sloužit katedře KTO v rámci předmětu KCN.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor´s work contains a methodical description of milling cutter design in Catia and an elementary description of design elements used on milling cutter. Modelling of the milling cutter is adjusted to the real milling cutter production in reality. This work should be dedicated to the Department of Machining Technology under the terms of subject Cutting Tool and Fixture Design.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Tomas_Trefanec_Bakalarska_prace_zcu.pdfPlný text práce5,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trefanec. - Hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce645,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trefanec - oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce646,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Trefanec - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce365,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9327

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.