Title: Studie náročnosti zavedení systému ISO 14001, ve firmě Wikov Gear s.r.o.
Other Titles: Study implementation of Environmental Management System according to ISO 14001, in company Wikov Gear s.r.o.
Authors: Baněček, Jaroslav
Advisor: Skopeček, Lukáš
Zídková, Helena
Zídková, Helena
Referee: Kučera, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9328
Keywords: ISO 14001;EMAS;EMS;životní prostředí
Keywords in different language: ISO 14001;EMAS;EMS;environment;implementation an environmental managmenet system
Abstract: Hlavní cílem bakalářské práce je studie náročnosti zavedení systému ČSN EN ISO 14001:2005 ve společnosti Wikov Gear s.r.o. Práce je zaměřena na seznámení se s normou a její následnou aplikací ve společnosti. Práce je rozdělná do osmi částí: úvod (popis společnosti a problematiky životního prostředí), stručné seznámení se s EMS, EMAS, ISO 14001, práva a povinnosti podnikatele v oblasti ŽP, detailní zpracování ČSN EN ISO 14001:2005, zhodnocení aktuální stavu ve společnosti Wikov Gear s.r.o. a následné návrhy na zlepšení, vyhodnocení přínosů pro společnost v případě zavedení normy, závěr (zhodnocení).
Abstract in different language: The main purpose of this bachelor thesis is the study of implementation of environmental management system according to ČSN EN ISO 14001:2005 in company Wikov Gear s.r.o. This work introuduces main parts of the standard and its following implementation in the company. Work is divided into eight parts: Introduction (company description and basic information about environment), basic introduction to EMS, EMAS, ISO 14001, the rights and responsibilities of companies in the area of enviroment (taxations, grants?), detailed elaboration of ČSN EN ISO 14001:2005 standard, evaluation of current situation in company Wikov Gear s.r.o. with proposals to rectify the current situation, evaluation of advantages for the company in case of standard implementation, conclusion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Banecek.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Banecek - Hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce837,32 kBAdobe PDFView/Open
Banecek-oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Banecek-Prubeh obhajob BP.PDFPrůběh obhajoby práce380,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9328

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.