Název: Studie náročnosti zavedení systému ISO 14001, ve firmě Wikov Gear s.r.o.
Další názvy: Study implementation of Environmental Management System according to ISO 14001, in company Wikov Gear s.r.o.
Autoři: Baněček, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Skopeček, Lukáš
Zídková, Helena
Zídková, Helena
Oponent: Kučera, Jan
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9328
Klíčová slova: ISO 14001;EMAS;EMS;životní prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: ISO 14001;EMAS;EMS;environment;implementation an environmental managmenet system
Abstrakt: Hlavní cílem bakalářské práce je studie náročnosti zavedení systému ČSN EN ISO 14001:2005 ve společnosti Wikov Gear s.r.o. Práce je zaměřena na seznámení se s normou a její následnou aplikací ve společnosti. Práce je rozdělná do osmi částí: úvod (popis společnosti a problematiky životního prostředí), stručné seznámení se s EMS, EMAS, ISO 14001, práva a povinnosti podnikatele v oblasti ŽP, detailní zpracování ČSN EN ISO 14001:2005, zhodnocení aktuální stavu ve společnosti Wikov Gear s.r.o. a následné návrhy na zlepšení, vyhodnocení přínosů pro společnost v případě zavedení normy, závěr (zhodnocení).
Abstrakt v dalším jazyce: The main purpose of this bachelor thesis is the study of implementation of environmental management system according to ČSN EN ISO 14001:2005 in company Wikov Gear s.r.o. This work introuduces main parts of the standard and its following implementation in the company. Work is divided into eight parts: Introduction (company description and basic information about environment), basic introduction to EMS, EMAS, ISO 14001, the rights and responsibilities of companies in the area of enviroment (taxations, grants?), detailed elaboration of ČSN EN ISO 14001:2005 standard, evaluation of current situation in company Wikov Gear s.r.o. with proposals to rectify the current situation, evaluation of advantages for the company in case of standard implementation, conclusion.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KTO) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Banecek.pdfPlný text práce1,57 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Banecek - Hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce837,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Banecek-oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Banecek-Prubeh obhajob BP.PDFPrůběh obhajoby práce380,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9328

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.