Title: Zpracování směrnice pro kontrolu tech. zařízení u záchranné jednotky AČR
Other Titles: Development of guideline for control of technical devices at Czech Army´s rescue unit
Authors: Hajný, Martin
Advisor: Zvoneček, František
Zvoneček, František
Zídková, Helena
Referee: Pokorná, Václava
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9331
Keywords: směrnice;kontrola;technická zařízení;řízení jakosti;UTZ;zdvihací zařízení;údržba techniky
Keywords in different language: directive;control;technical equipment;quality control;UTZ;lifting device;machinery maintenance
Abstract: Tématem bakalářské práce je zpracování směrnice pro kontrolu technických zařízení u záchranné jednotky AČR. Hlavním cílem je podat ucelený pohled na proces zajištění bezpečného provozu používané speciální techniky u záchranných jednotek která pramení především z řádného dodržování předepsaných kontrol a údržeb. Neméně důležitým přínosem je vytvoření návrhu směrnice pro proces zajišťování údržeb a kontrol u zdvihacích zařízení v závislosti na činnosti všech zainteresovaných osob.
Abstract in different language: The subject of bachelor thesis is development of guideline for control of technical devices at Czech Army´s rescue unit . Main objective is to provide comprehensive view of the process of ensuring the safe operation of special equipment used by rescue teams that stems from proper compliance with prescribed inspections and maintenance. A proposal for draft of directive for process to ensure the execution of periodical checks and maintenance of lifting devices in accordance with all interested persons will be equally important.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP S09B0045K.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFView/Open
Hajny - Hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce568,19 kBAdobe PDFView/Open
Hajny - oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Hajny -Prubeh obhajob BP.PDFPrůběh obhajoby práce389,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9331

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.