Název: Zpracování směrnice pro kontrolu tech. zařízení u záchranné jednotky AČR
Další názvy: Development of guideline for control of technical devices at Czech Army´s rescue unit
Autoři: Hajný, Martin
Vedoucí práce/školitel: Zvoneček, František
Zvoneček, František
Zídková, Helena
Oponent: Pokorná, Václava
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9331
Klíčová slova: směrnice;kontrola;technická zařízení;řízení jakosti;UTZ;zdvihací zařízení;údržba techniky
Klíčová slova v dalším jazyce: directive;control;technical equipment;quality control;UTZ;lifting device;machinery maintenance
Abstrakt: Tématem bakalářské práce je zpracování směrnice pro kontrolu technických zařízení u záchranné jednotky AČR. Hlavním cílem je podat ucelený pohled na proces zajištění bezpečného provozu používané speciální techniky u záchranných jednotek která pramení především z řádného dodržování předepsaných kontrol a údržeb. Neméně důležitým přínosem je vytvoření návrhu směrnice pro proces zajišťování údržeb a kontrol u zdvihacích zařízení v závislosti na činnosti všech zainteresovaných osob.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of bachelor thesis is development of guideline for control of technical devices at Czech Army´s rescue unit . Main objective is to provide comprehensive view of the process of ensuring the safe operation of special equipment used by rescue teams that stems from proper compliance with prescribed inspections and maintenance. A proposal for draft of directive for process to ensure the execution of periodical checks and maintenance of lifting devices in accordance with all interested persons will be equally important.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP S09B0045K.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajny - Hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce568,19 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajny - oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hajny -Prubeh obhajob BP.PDFPrůběh obhajoby práce389,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9331

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.