Title: Technologie výroby svařované součásti
Other Titles: Production Technology of a Welded Component
Authors: Mráz, Michal
Advisor: Hnátík, Jan
Hnátík, Jan
Referee: Matějka, Jan
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9332
Keywords: NC program;svařování;tryskání;výpalky;rovnání;obráběcí nástroje
Keywords in different language: NC program;welding;blasting;burnouts;straightening;cutting tools
Abstract: Tato bakalářská práce se týká návrhu technologického postupu výroby svařence a jeho obrobení dle požadavků zákazníka. Úkolem je vytvořit technologický postup a NC program pro obrábění. Práce bude řešena ve firmě MBM WESTRA s. r. o.
Abstract in different language: This bachelor thesis is concerned with the proposal of technological process of weldment manufacturing and its machining according to customer´s requirements. The aim is to describe technological process and NC machining program. The task will be solved in cooperation with MBM WESTRA s.r.o. company.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarka.pdfPlný text práce3,56 MBAdobe PDFView/Open
Mraz - hodnoceni BP0001.PDFPosudek vedoucího práce943,42 kBAdobe PDFView/Open
Mraz - oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,29 MBAdobe PDFView/Open
Mraz - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce416,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9332

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.