Title: Nové trendy v oblasti konstrukce nástrojů pro soustružení
Other Titles: New trends in the construction of tools for turning
Authors: Jurčík, Jan
Advisor: Zetek, Miroslav
Zetek, Miroslav
Referee: Česáková, Ivana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9333
Keywords: Superslitina;soustružení;obrobitelnost;řezná destička;chlazení
Keywords in different language: Superalloys;turning;machinability;cutting plate;cooling
Abstract: Tato práce se zabývá soustružením superslitin. Jsou zde popsány nástroje, které jsou používané v praxi a druhy chlazení.
Abstract in different language: This work deals with the turning of superalloys. They are here descriptions of tools that are used in practice and types of cooling.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jurcik.pdfPlný text práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
Jurcik - hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce824,38 kBAdobe PDFView/Open
Jurcik - oponentni posudek BP.PDFPosudek oponenta práce766,26 kBAdobe PDFView/Open
Jurcik - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce385,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9333

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.