Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKaiser, Jaroslav
dc.contributor.advisorHála, Miroslav
dc.contributor.authorJirka, Tomáš
dc.contributor.refereeMentl, Václav
dc.date.accepted2013-08-19
dc.date.accessioned2014-02-06T12:50:54Z
dc.date.available2012-09-24cs
dc.date.available2014-02-06T12:50:54Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-28
dc.identifier52205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9335
dc.description.abstractBakalářská práce se věnuje teorii degradace materiálu vlivem opotřebení. Teoretická část popisuje druhy opotřebení a obsahuje přehled kovových otěruvzdorných materiálů. Zejména u chromových litin je kladen důraz na vztah mezi strukturou a otěruvzdorností. Experimentální část se věnuje možnostem zvýšení otěruvzdornosti dvou vybraných chromových litin na základě měření tvrdosti a rozboru struktury.cs
dc.format56 s. (55 757 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52205-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectopotřebenícs
dc.subjectdegradacecs
dc.subjectabrazecs
dc.subjectocelcs
dc.subjectlitinacs
dc.subjectchromcs
dc.subjectmolybdencs
dc.subjecttvrdostcs
dc.subjectmikrotvrdostcs
dc.subjectmakrotvrdostcs
dc.subjectdifrakcecs
dc.subjectEDXcs
dc.subjectstrukturacs
dc.titleKovové otěruvzdorné materiály užité ve stavebnictvícs
dc.title.alternativeWear-resistant alloys used in civil engineeringen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra materiálu a strojírenské metalurgiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis Bachelory work focuses on the theory of material degradation due to wear. The theoretical part describes the types of wear and gives an overview of metallic wear-resistant alloys. Especially for chromium irons is relationship between microstructure and wear-resistance highlighted. Experimental section focuses on the possibilities of increasing the wear-resistance of two selected chromium irons based on hardness measurements and analysis of the microstructure.en
dc.subject.translatedwearen
dc.subject.translateddegradationen
dc.subject.translatedabrasionen
dc.subject.translatedsteelen
dc.subject.translatedironen
dc.subject.translatedchromiumen
dc.subject.translatedmolybdeniumen
dc.subject.translatedhardnessen
dc.subject.translatedmicrohardnessen
dc.subject.translatedmacrohardnessen
dc.subject.translateddifractionen
dc.subject.translatedEDXen
dc.subject.translatedstructureen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Tomas Jirka.pdfPlný text práce9,48 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Jirka.tifPosudek vedoucího práce50,8 kBTIFFView/Open
OP_Jirka.tifPosudek oponenta práce114,03 kBTIFFView/Open
Prubeh_Jirka.tifPrůběh obhajoby práce55,84 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9335

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.