Název: Hodnocení mikrostruktury litin pro hmotné odlitky pomocí obrazové analýzy
Další názvy: Cast-irons mickrostructure evaluation for large castings whit a help of the image analysis
Autoři: Palán, Jan
Vedoucí práce/školitel: Kasl, Josef
Jandová, Dagmar
Oponent: Kučerová, Ludmila
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9336
Klíčová slova: litina s kuličkovým grafitem;obrazová analýza;manuální hodnocení struktur;automatizované hodnocení struktur
Klíčová slova v dalším jazyce: cast iron with spheroidal graphite;image analysis;manual evaluation of structures;automated structure evaluation
Abstrakt: Bakalářská práce ověřuje možnosti použití metod obrazové analýzy, které slouží k určení jakosti ve hmotných odlitcích. Poznatky slouží především jako návod pro správné použití softwaru. Práce byla vytvořena na základě značné subjektivity vizuální kontroly.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor project verifies possibilities of using the methods of image analysis which is used to determine the quality of the tangible castings. The finding primarily serves as a guide for proper use of the software. The work was created on the basis of significant bias of visual control.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KMM) / Bachelor´s works (DMT)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP - Palan_Jan.pdfPlný text práce6,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_Palan.tifPosudek vedoucího práce49,53 kBTIFFZobrazit/otevřít
OP_Palan.tifPosudek oponenta práce161,96 kBTIFFZobrazit/otevřít
Prubeh_Palan.tifPrůběh obhajoby práce37,21 kBTIFFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9336

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.