Title: Hodnocení mikrostruktury litin pro hmotné odlitky pomocí obrazové analýzy
Other Titles: Cast-irons mickrostructure evaluation for large castings whit a help of the image analysis
Authors: Palán, Jan
Advisor: Kasl, Josef
Jandová, Dagmar
Referee: Kučerová, Ludmila
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9336
Keywords: litina s kuličkovým grafitem;obrazová analýza;manuální hodnocení struktur;automatizované hodnocení struktur
Keywords in different language: cast iron with spheroidal graphite;image analysis;manual evaluation of structures;automated structure evaluation
Abstract: Bakalářská práce ověřuje možnosti použití metod obrazové analýzy, které slouží k určení jakosti ve hmotných odlitcích. Poznatky slouží především jako návod pro správné použití softwaru. Práce byla vytvořena na základě značné subjektivity vizuální kontroly.
Abstract in different language: This bachelor project verifies possibilities of using the methods of image analysis which is used to determine the quality of the tangible castings. The finding primarily serves as a guide for proper use of the software. The work was created on the basis of significant bias of visual control.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - Palan_Jan.pdfPlný text práce6,62 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Palan.tifPosudek vedoucího práce49,53 kBTIFFView/Open
OP_Palan.tifPosudek oponenta práce161,96 kBTIFFView/Open
Prubeh_Palan.tifPrůběh obhajoby práce37,21 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9336

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.