Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKalous, Jancs
dc.contributor.advisorNový, Zdeněkcs
dc.contributor.authorŠtěrbová, Marcelacs
dc.contributor.refereeKraft, Jaroslavcs
dc.date.accepted2013-08-19cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:50:55Z
dc.date.available2012-09-24cs
dc.date.available2014-02-06T12:50:55Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-06-28cs
dc.identifier52216cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9337
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá technologickými a mechanickými vlastnostmi svarového spoje tlustých plechů na horní komoře vulkanizačního lisu. Původní technologie svařování je nahrazena technologií produktivnější. V experimentální části je provedeno svaření kontrolního vzorku, vypracování WPS, experimentální zkoušky svarového spoje a ekonomické hodnocení původní a navržené technologie svařování.cs
dc.format47cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjecttechnologiecs
dc.subjectmechanické a technologické vlastnosti svarového spojecs
dc.subjectWPScs
dc.subjectexperimentální zkouškycs
dc.subjectekonomické hodnocení technologiícs
dc.titleTechnologické a mechanické vlastnosti svarového spoje tlustých plechůcs
dc.title.alternativeTechnological and mechanical properties of weld joint of thick plateen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra materiálu a strojírenské metalurgiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the technological and mechanical properties of weld joint of thick plate on the upper Chamber of the vulkanizing press and design a new Welding Technology. The original technology of a Welding Technology is replaced by more productive something technology. The experimental part of this thesis is carried out a Welding control, development of WPS, experimental tests of weld joint and economic evaluation of the original and the proposed technology of welding.en
dc.subject.translatedtechnologyen
dc.subject.translatedweldingen
dc.subject.translatedmechanical and technological properties of weld jointen
dc.subject.translatedWPSen
dc.subject.translatedexperimental trialsen
dc.subject.translatedeconomic evaluation of technologyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Sterbova.pdfPlný text práce7,23 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Sterbova.tifPosudek vedoucího práce49,46 kBTIFFView/Open
OP_Sterbova.tifPosudek oponenta práce74,11 kBTIFFView/Open
Prubeh_Sterbova.tifPrůběh obhajoby práce34,46 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9337

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.