Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKřenek, Tomáš
dc.contributor.advisorKovářík, Tomáš
dc.contributor.authorPodmanická, Stanislava
dc.contributor.refereeDuchek, Petr
dc.date.accepted2013-08-19
dc.date.accessioned2014-02-06T12:50:56Z-
dc.date.available2012-09-24cs
dc.date.available2014-02-06T12:50:56Z-
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-06-28
dc.identifier52573
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9340
dc.description.abstractBakalářská práce se ve své teoretické části věnuje popisu vlastností a výroby nových druhů anorganických pojiv. Experimentální část práce je zaměřena na přípravu granulárního hlinitokřemičitého kompozitu na dvousložkové bázi a zkoumání jeho vlastností pomocí měření mechanických charakteristik a teplotní odolnosti.cs
dc.format42 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.isreferencedbyhttps://portal.zcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52573-
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectanorganické pojivocs
dc.subjectkompozitcs
dc.subjecthlinitokřemičitancs
dc.subjectvodní sklocs
dc.subjectpevnostcs
dc.subjectteplotní odolnostcs
dc.subjectkřivka zrnitostics
dc.titlePříprava hlinitokřemičitého kompozitu na bázi vodního sklacs
dc.title.alternativePreparation of aluminosilicate composite based on potassium silica solutionen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.description.departmentKatedra materiálu a strojírenské metalurgiecs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedTheoretical part of this thesis deal with the characterization and production of new types of inorganic binders. The experimental part of the work is focused on the preparation of granular two-component aluminosilicate composite and exploring of its properties by measuring of the mechanical properties and heat resistance.en
dc.subject.translatedinorganic binderen
dc.subject.translatedcompositeen
dc.subject.translatedaluminum silicateen
dc.subject.translatedwater glassen
dc.subject.translatedstrengthen
dc.subject.translatedheat resistanceen
dc.subject.translatedgrading curveen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BC prace_podmanicka_final.pdfPlný text práce9,41 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Podmanicka.tifPosudek vedoucího práce129,69 kBTIFFView/Open
OP_Podmanicka.tifPosudek oponenta práce138,09 kBTIFFView/Open
Prubeh_Podmanicka.tifPrůběh obhajoby práce39,86 kBTIFFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9340

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.