Title: Česká próza v období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)
Other Titles: Czech prose in Protectorate of Bohemia and Moravia (1939-1945)
Authors: Schröpferová, Lea
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Viktora, Viktor
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9344
Keywords: Protektorát Čechy a Morava;psychologie postav;literatura;obrazotvornost;ideologie;próza;reálie;okupace;román;autorský styl
Keywords in different language: Protectorate of Bohemia and Moravia;psychology of characters;literature;imagination;ideology;prose;facts;occupation;novel;style of author
Abstract: Chtěla jsem v této práci dokázat, že v období Protektorátu Čechy a Morava vznikalo velké množství literatury, že nebylo obdobím mrtvým, dobou temna. Na analýze vybraných textů jsem se pokusila demonstrovat, že tvorba nebyla pouze ideologická, že autoři mohli uplatňovat i vlastní nápady. Analýza textů má předem danou strukturu. Nejdůležitější je kategorie postav, na níž je nejpatrnější kvalita hodnoceného díla. Dále jsem zkoumala kategorii prostředí, které dotváří atmosféru příběhu. Neméně důležitý je autorský styl, který dokazuje jedinečnost díla, ale také jazyk díla. V práci nechybí ani vlastní hodnocení přečtených textů, posouzení jejich kvality a zamyšlení nad některými částmi díla, ale také recenze kritiků a zhodnocení jejich názorů.
Abstract in different language: I wanted to show in this work that the literature in Protectorate of Bohemia and Moravia was written a lot, it wasn´t a death era, the age of darkness. I tried to illustrate on the analysis of chosen textual materials, that there was so many literature which wasn´t ideological, that writers could assert their own ideas in it. My analysis had a fixed structure. The most important is category of characters, there is a visible quality of evaluated literature text. I tried to research the category of areas, it creates the atmosphere of story. Important is also the style of writer, it illustrate the uniqueness of story and important is also the language of story. In my work there is of course the evaluation of read textual materials, evaluation of their quality and there are also my reflections of some passages of story. There are some critical rewievs and evaluation of their opinions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ceska-proza-v-obdobi-Protektoratu-Cechy-a-Morava-Schropferova.pdfPlný text práce554,61 kBAdobe PDFView/Open
schropferova.pdfPosudek vedoucího práce424,58 kBAdobe PDFView/Open
schropferova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce208,69 kBAdobe PDFView/Open
schropferova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce154,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9344

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.