Název: Česká próza v období Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945)
Další názvy: Czech prose in Protectorate of Bohemia and Moravia (1939-1945)
Autoři: Schröpferová, Lea
Vedoucí práce/školitel: Staněk, Jiří
Oponent: Viktora, Viktor
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9344
Klíčová slova: Protektorát Čechy a Morava;psychologie postav;literatura;obrazotvornost;ideologie;próza;reálie;okupace;román;autorský styl
Klíčová slova v dalším jazyce: Protectorate of Bohemia and Moravia;psychology of characters;literature;imagination;ideology;prose;facts;occupation;novel;style of author
Abstrakt: Chtěla jsem v této práci dokázat, že v období Protektorátu Čechy a Morava vznikalo velké množství literatury, že nebylo obdobím mrtvým, dobou temna. Na analýze vybraných textů jsem se pokusila demonstrovat, že tvorba nebyla pouze ideologická, že autoři mohli uplatňovat i vlastní nápady. Analýza textů má předem danou strukturu. Nejdůležitější je kategorie postav, na níž je nejpatrnější kvalita hodnoceného díla. Dále jsem zkoumala kategorii prostředí, které dotváří atmosféru příběhu. Neméně důležitý je autorský styl, který dokazuje jedinečnost díla, ale také jazyk díla. V práci nechybí ani vlastní hodnocení přečtených textů, posouzení jejich kvality a zamyšlení nad některými částmi díla, ale také recenze kritiků a zhodnocení jejich názorů.
Abstrakt v dalším jazyce: I wanted to show in this work that the literature in Protectorate of Bohemia and Moravia was written a lot, it wasn´t a death era, the age of darkness. I tried to illustrate on the analysis of chosen textual materials, that there was so many literature which wasn´t ideological, that writers could assert their own ideas in it. My analysis had a fixed structure. The most important is category of characters, there is a visible quality of evaluated literature text. I tried to research the category of areas, it creates the atmosphere of story. Important is also the style of writer, it illustrate the uniqueness of story and important is also the language of story. In my work there is of course the evaluation of read textual materials, evaluation of their quality and there are also my reflections of some passages of story. There are some critical rewievs and evaluation of their opinions.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ceska-proza-v-obdobi-Protektoratu-Cechy-a-Morava-Schropferova.pdfPlný text práce554,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
schropferova.pdfPosudek vedoucího práce424,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
schropferova.pdf(1).pdfPosudek oponenta práce208,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
schropferova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce154,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9344

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.