Title: VAŇKOVKY - Čtyři dramatikové a Ferdinand Vaněk
Other Titles: VANĚK PLAYS - Four playwrights and Ferdinand Vaněk
Authors: Fedurcová, Lucie
Advisor: Staněk, Jiří
Referee: Novotný, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9350
Keywords: Ferdinand Vaněk;Václav Havel;Pavel Kohout;Pavel Landovský;Jiří Dienstbier;drama;divadelní hry;čeští dramatikové;samizdat
Keywords in different language: Ferdinand Vaněk;Václav Havel;Pavel Kohout;Pavel Landovský;Jiří Dienstbier;drama;plays;playwrights;samizdat
Abstract: Diplomová práce se soustřeďuje na analýzu souboru devíti divadelních her, které spojuje přítomnost dramatické postavy Ferdinanda Vaňka. Tato dramatická postava se poprvé objevuje roku 1975 v Audienci, jednoaktové hře Václava Havla. V následujících deseti letech s ní pracují další tři autoři: Pavel Kohout, Pavel Landovský a Jiří Dienstbier. Jádrem této diplomové práce je rozbor a popis základních rozdílů v užití postavy Ferdinanda Vaňka u jednotlivých dramatiků. Tato analýza je doplněna o stručný vhled do kulturně-politické situace v době vzniku dramat, životopisy jednotlivých autorů, které akcentují především determinaci autorského stylu, a konečnou syntézu poznatků. V rámci syntézy poznatků jsou odděleny původní Havlovy hry od her ostatních dramatiků. Stěžejní teze jsou podloženy konkrétními ukázkami textu. Vlastní rozbor je doplněn dostupnými pohledy českých i zahraničních literárních kritiků a teoretiků.
Abstract in different language: The main aim of this diploma thesis is to explore the set of nine dramas joined by the character of Ferdinand Vaněk. This character first appeared in 1975 in Audience, Václav Havel?s one act play. In the following ten years it was used in the plays of three more authors, Pavel Kohout, Pavel Landovský and Jiří Dienstbier, who all were members of the Czech dissent, a parallel communication space to official culture in the communistic era. The complex of the plays traditionally contains three plays written by Havel - Audience (1975), Unveiling (1975) and Protest (1978), two plays by Landovský - Arrest (1978) and Sanitation night (1976), three plays by Kohout - Permitt (1978), Morass (1981) and Safari (1985), and one play by Dienstbier - Reception (1984). This work analyses all the plays trying to describe the basic differences in the use of the Vaněk character. To provide a complex presentation of the dramas the work also contains a brief insight into the specific normalization period which was the latest part of the communistic era. Except of the historical circumstances the plays are also influenced by the individual experience of the authors. For that reason the detailed biografical reviews are included. All the important findings are summed up and commented in the concluding synthesis. The diploma thesis is based primarily on it?s author?s opinion supported by literary critics and essays.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce704,2 kBAdobe PDFView/Open
fedurcova_stanek.pdfPosudek vedoucího práce203,89 kBAdobe PDFView/Open
fedurcova_novotny.pdfPosudek oponenta práce222,08 kBAdobe PDFView/Open
fedurcova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce153,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9350

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.