Full metadata record
DC poleHodnotaJazyk
dc.contributor.advisorViktora, Viktorcs
dc.contributor.authorVáchalová, Ivanacs
dc.contributor.refereeNovotný, Jiřícs
dc.date.accepted2013-05-31cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:51:07Z
dc.date.available2011-11-16cs
dc.date.available2014-02-06T12:51:07Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-28cs
dc.identifier49370cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9352
dc.description.abstractVe své práci se zaměřuji na ženské postavy v dramatickém díle Josefa Kajetána Tyla. Pokouším se nalézt funkci, kterou zastávají ženy v Tylových hrách. Pro svoji analýzu jsem použila všechna dostupná Tylova dramata, ať v nich ženy zastávaly hlavní či vedlejší úlohu. Nejprve jsem popsala jednotlivé ženské postavy, dále jsem nejtypičtější z nich porovnala a nalezla jejich významné podobnosti i rozdíly. Nakonec jsem se pokusila co nejlépe interpretovat veškeré získané informace.cs
dc.format133 s. (220 743 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectJosef Kajetán Tylcs
dc.subjectženacs
dc.subjectcitcs
dc.subjectláskacs
dc.subjectvztahcs
dc.subjectmatkacs
dc.subjectvlastenectvícs
dc.subjectvýchovacs
dc.subjectdramacs
dc.titleŽenské postavy v dramatech J. K. Tylacs
dc.title.alternativeFemale characters in J. K. Tyl´s Dramasen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra českého jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedIn my thesis I focus on the women characters in the dramatic work of Josef Kajetan Tyl. I am trying to find the function which the women have in Tyl's plays. For myanalysis I used all available Tyl's dramas, either with women's major or minor role. Firstly I described the individual women characters, next I compared the most typical characacters of them and found significant similarities and differences. Finally I tried to best interpret all gathered data.en
dc.subject.translatedJosef Kajetán Tylen
dc.subject.translatedwomanen
dc.subject.translatedemotionen
dc.subject.translatedloveen
dc.subject.translatedrelationshipen
dc.subject.translatedmotheren
dc.subject.translatedpatriotismen
dc.subject.translatededucationen
dc.subject.translateddramaen
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Vachalova.pdfPlný text práce2,09 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vachalova_viktora.pdfPosudek vedoucího práce202,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vachalova_novotny.pdfPosudek oponenta práce224,71 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vachalova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce155,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9352

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.