Název: Jazyk propagačních tiskovin
Další názvy: Language of promotional printed material
Autoři: Pokladníková, Petra
Vedoucí práce/školitel: Vaňková, Jana
Oponent: Prošek, Martin
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9355
Klíčová slova: propagační tiskoviny;zdravotnictví;akční letáky;syntax;morfologie;lexikologie;defekty;služby;rozvoj lidské osobnosti;nelingvistické jazykové prosředky
Klíčová slova v dalším jazyce: promotional printed material;health;action leaflets;syntax;morphology;lexicology;defects;services;development of human personality;nonlinguistic graphic elements
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá jazykovým materiálem jednotlivých propagačních tiskovin. Těžištěm práce je analýza textu tří tematicky odlišně zaměřených propagačních tiskovin a jejich následná komparace. Text je analyzován především z hlediska roviny syntaxe a morfologie, méně lexikologie.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with language of promotional printed material. The thesis focuses on analysis of three different kinds of promotional printed material and following comparison. Text is analyzed mainly in terms of syntax and morphology, less in terms of lexicology.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Petra Pokladnikova, 2012.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pokladnikova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce460,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pokladnikova_prosek.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pokladnikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce163,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9355

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.