Title: Jazyk propagačních tiskovin
Other Titles: Language of promotional printed material
Authors: Pokladníková, Petra
Advisor: Vaňková, Jana
Referee: Prošek, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9355
Keywords: propagační tiskoviny;zdravotnictví;akční letáky;syntax;morfologie;lexikologie;defekty;služby;rozvoj lidské osobnosti;nelingvistické jazykové prosředky
Keywords in different language: promotional printed material;health;action leaflets;syntax;morphology;lexicology;defects;services;development of human personality;nonlinguistic graphic elements
Abstract: Diplomová práce se zabývá jazykovým materiálem jednotlivých propagačních tiskovin. Těžištěm práce je analýza textu tří tematicky odlišně zaměřených propagačních tiskovin a jejich následná komparace. Text je analyzován především z hlediska roviny syntaxe a morfologie, méně lexikologie.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with language of promotional printed material. The thesis focuses on analysis of three different kinds of promotional printed material and following comparison. Text is analyzed mainly in terms of syntax and morphology, less in terms of lexicology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Petra Pokladnikova, 2012.pdfPlný text práce1,15 MBAdobe PDFView/Open
pokladnikova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce460,11 kBAdobe PDFView/Open
pokladnikova_prosek.pdfPosudek oponenta práce1,32 MBAdobe PDFView/Open
pokladnikova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce163,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9355

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.