Title: Konkurence posesivního genitivu a posesivních adjektiv v současné češtině
Other Titles: Competition between possessive genitive and possessive adjectives in contemporary Czech language
Authors: Novotná, Petra
Advisor: Prošek, Martin
Referee: Chýlová, Helena
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9356
Keywords: posesivní genitiv;posesivní adjektiva;konkurence;slovní spojení;český národní korpus
Keywords in different language: possessive genitive;possessive adjectives;competition;collocations;czech national corpus
Abstract: Diplomová práce se zabývá konkurencí posesivního genitivu a posesivních adjektiv v současné češtině. Cílem práce je zjistit, kterým způsobem je vyjadřována posesivita v textech z oblasti beletrie. Teoretická část podává informace o posesivních adjektivech a genitivu, o jejich užívání, o činitelích, které způsobují, že se někdy používá genitiv místo přídavného jména přivlastňovacího a naopak. Praktická část obsahuje analýzu zkoumaného materiálu.
Abstract in different language: The tesis deals with the competition between possessive genitive and possessive adjectives in contemporary Czech language. The aim of the work is to find out in which way possessiveness in imaginative literature texts is express. The theoretical part provides information about possessive adjectives and genitive, their using, factors causing that sometimes genitive case is used instead of possessive adjective and vice versa. The practical part contains the analysis of the studied material.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Novotna.pdfPlný text práce539,96 kBAdobe PDFView/Open
novotna_prosek.pdfPosudek vedoucího práce941,96 kBAdobe PDFView/Open
novotna_chylova.pdfPosudek oponenta práce244,06 kBAdobe PDFView/Open
novotna_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce183,51 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9356

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.