Název: Konkurence posesivního genitivu a posesivních adjektiv v současné češtině
Další názvy: Competition between possessive genitive and possessive adjectives in contemporary Czech language
Autoři: Novotná, Petra
Vedoucí práce/školitel: Prošek, Martin
Oponent: Chýlová, Helena
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9356
Klíčová slova: posesivní genitiv;posesivní adjektiva;konkurence;slovní spojení;český národní korpus
Klíčová slova v dalším jazyce: possessive genitive;possessive adjectives;competition;collocations;czech national corpus
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá konkurencí posesivního genitivu a posesivních adjektiv v současné češtině. Cílem práce je zjistit, kterým způsobem je vyjadřována posesivita v textech z oblasti beletrie. Teoretická část podává informace o posesivních adjektivech a genitivu, o jejich užívání, o činitelích, které způsobují, že se někdy používá genitiv místo přídavného jména přivlastňovacího a naopak. Praktická část obsahuje analýzu zkoumaného materiálu.
Abstrakt v dalším jazyce: The tesis deals with the competition between possessive genitive and possessive adjectives in contemporary Czech language. The aim of the work is to find out in which way possessiveness in imaginative literature texts is express. The theoretical part provides information about possessive adjectives and genitive, their using, factors causing that sometimes genitive case is used instead of possessive adjective and vice versa. The practical part contains the analysis of the studied material.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP Novotna.pdfPlný text práce539,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
novotna_prosek.pdfPosudek vedoucího práce941,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
novotna_chylova.pdfPosudek oponenta práce244,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
novotna_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce183,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9356

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.