Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVejvodová, Janacs
dc.contributor.authorMíčková, Milušecs
dc.contributor.refereeChýlová, Helenacs
dc.date.accepted2013-05-31cs
dc.date.accessioned2014-02-06T12:51:15Z
dc.date.available2011-11-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:51:15Z
dc.date.issued2013cs
dc.date.submitted2013-03-29cs
dc.identifier49383cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/9358
dc.description.abstractVe své diplomové práci jsem se zaměřila na učivo o významu slov na 1. stupni ZŠ. Práce je rozdělena na část teoretickou a didaktickou. V teoretické části je vymezení daného učiva v RVP ZV a definování jazykových pojmů. V didaktické části jsou popsány didaktické postupy při výuce tohoto učiva. Následuje analýza čtyř řad učebnic českého jazyka pro 2. ? 5. ročník ZŠ, výzkum a interpretace výsledků výzkumu. Součástí práce jsou také pracovní listy zaměřené na procvičení daného učiva.cs
dc.format82cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezenícs
dc.subjectvýznam slovacs
dc.subjectsynonymacs
dc.subjectantonymacs
dc.subjecthomonymacs
dc.subjectslova příbuznács
dc.subjectslova jednoznačnács
dc.subjectslova mnohoznačnács
dc.subjectslova významem nadřazenács
dc.subjectslova významem podřazenács
dc.subjectslova souřadnács
dc.subjectslova spisovnács
dc.subjectslova nespisovnács
dc.subjectslova citově zabarvenács
dc.subjectfrazeologiecs
dc.titleUčivo o významu slov na 1. stupni ZŠcs
dc.title.alternativeThe curriculum relating to words meaning in primary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra českého jazyka a literaturycs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.description.abstract-translatedIn the diploma thesis, I focused on the curriculum relating to words meaning taught in primary schools. The thesis consists of the theoretical and the didactic part. In the theoretical part, there is the determination of the curriculum in RVP ZV (i. e. Framework Education Programme for Basic Education) and the definition of linguistic terms. Methodological procedures of teaching this curriculum are described in the didactic part. The analysis reviews four series of Czech textbooks for the second to the fifth year of primary school, the research and its interpretation come after. Some worksheets aimed at practising the forementioned curriculum are also the part of the thesis.en
dc.subject.translatedword meaningen
dc.subject.translatedsynonymsen
dc.subject.translatedantonymsen
dc.subject.translatedhomonymsen
dc.subject.translatedcognatesen
dc.subject.translatedovert wordsen
dc.subject.translatedambiguous wordsen
dc.subject.translatedwords meaning superioren
dc.subject.translatedwords meaning narroweren
dc.subject.translatedcoordinate wordsen
dc.subject.translatedliterary wordsen
dc.subject.translatedungrammatical wordsen
dc.subject.translatedemotionally charged wordsen
dc.subject.translatedphraseologyen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Mickova M..pdfPlný text práce3,56 MBAdobe PDFView/Open
mickova_vejvodova.pdfPosudek vedoucího práce42,28 kBAdobe PDFView/Open
mickova_chylova.pdfPosudek oponenta práce239,2 kBAdobe PDFView/Open
mickova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce181,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9358

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.