Název: Literární historik Miloslav Wajs
Další názvy: Literary historian Miloslav Wajs
Autoři: Krbcová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Viktora, Viktor
Oponent: Jirásek, Bohumil
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9362
Klíčová slova: Prof. Miloslav Wajs;životopis;přehled činností;literárně-historické práce s regionální tematikou
Klíčová slova v dalším jazyce: Prof. Miloslav Wajs;CV;list of activities;literary and historical publications with regional issues
Abstrakt: Cílem diplomové práce na téma ?Literární historik Miloslav Wajs? bylo sestavit na základě archivního materiálu životopis Miloslava Wajse a vytvořit ucelený přehled jeho rozsáhlé činnosti. Nejprve jsem popsala život samotného autora. Dále jsem se věnovala jeho prvním literárním počinům, publikační činnosti, školské činnosti a literárně-historickým pracím s regionální tematikou. V závěru práce se snažím stručně vystihnout charakteristiku osobnosti Miloslava Wajse. Kdo byl Miloslav Wajs, čím se zabýval a o co se zasloužil.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the thesis entitled ,,Literary historian Miloslav Wajs? was compiled on the basis of archival material of Miloslav Wajs´s biography and create comprehensive overview of his extensive activity with putting emphases on literary. At first, I have desribed a life of the author. Then I was devoting to his first literary pieces of work, publication and educational activities and literary and literary and historical publications with regional issues. At the end of my thesis I try to describe the characteristics of Miloslav Wajs and his personality, who was he and what did he done in his culture life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KČJ) / Theses (DCL)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP-Literarni historik Miloslav Wajs.pdfPlný text práce971,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krbcova_viktora.pdfPosudek vedoucího práce210,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krbcova_jirasek.pdfPosudek oponenta práce170,37 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
krbcova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce157,12 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9362

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.