Title: Literární historik Miloslav Wajs
Other Titles: Literary historian Miloslav Wajs
Authors: Krbcová, Jana
Advisor: Viktora, Viktor
Referee: Jirásek, Bohumil
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9362
Keywords: Prof. Miloslav Wajs;životopis;přehled činností;literárně-historické práce s regionální tematikou
Keywords in different language: Prof. Miloslav Wajs;CV;list of activities;literary and historical publications with regional issues
Abstract: Cílem diplomové práce na téma ?Literární historik Miloslav Wajs? bylo sestavit na základě archivního materiálu životopis Miloslava Wajse a vytvořit ucelený přehled jeho rozsáhlé činnosti. Nejprve jsem popsala život samotného autora. Dále jsem se věnovala jeho prvním literárním počinům, publikační činnosti, školské činnosti a literárně-historickým pracím s regionální tematikou. V závěru práce se snažím stručně vystihnout charakteristiku osobnosti Miloslava Wajse. Kdo byl Miloslav Wajs, čím se zabýval a o co se zasloužil.
Abstract in different language: The aim of the thesis entitled ,,Literary historian Miloslav Wajs? was compiled on the basis of archival material of Miloslav Wajs´s biography and create comprehensive overview of his extensive activity with putting emphases on literary. At first, I have desribed a life of the author. Then I was devoting to his first literary pieces of work, publication and educational activities and literary and literary and historical publications with regional issues. At the end of my thesis I try to describe the characteristics of Miloslav Wajs and his personality, who was he and what did he done in his culture life.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Literarni historik Miloslav Wajs.pdfPlný text práce971,16 kBAdobe PDFView/Open
krbcova_viktora.pdfPosudek vedoucího práce210,15 kBAdobe PDFView/Open
krbcova_jirasek.pdfPosudek oponenta práce170,37 kBAdobe PDFView/Open
krbcova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce157,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9362

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.