Název: Sociolekt v jezdeckém prostředí
Další názvy: Sociolect in an equestrian branch
Autoři: Bániová, Tereza
Vedoucí práce/školitel: Chýlová, Helena
Oponent: Málková, Jitka
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9364
Klíčová slova: Sociolekt;slang;profesní mluva;zájmový jezdecký slang;profesionální jezdecký slang;jezdectví;jazyk;slovní zásoba
Klíčová slova v dalším jazyce: Sociolect;slang;professional speech;hobby equestrian slang;professional equestrian slang;horse riding;language;vocabulary
Abstrakt: V práci zkoumáme sociolekt v jezdeckém prostředí. Vymezujeme hranici mezi profesní mluvou a zájmovým slangem. Porovnáváme vlastní sběr slangových výrazů s odbornou literaturou. Zkoumáme jezdecký sociolekt z jazykových i mimojazykových aspektů. Slangové výrazy analyzujeme z hlediska jazykové charakteristiky a sémantických skupin.
Abstrakt v dalším jazyce: In this work we investigate sociolect in an equestrian branch and define the boundaries between professional jargon and slang. We compare own collection of slang terms with literature and explore equestrian sociolect of linguistic and extra-linguistic aspects. Slang expressions are analyzed in terms of linguistic and semantic groups.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace Tereza Baniova - tisk.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
baniova_chylova.pdfPosudek vedoucího práce226,79 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
baniova_malkova.pdfPosudek oponenta práce36,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
baniova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce169,61 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9364

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.