Title: Sociolekt v jezdeckém prostředí
Other Titles: Sociolect in an equestrian branch
Authors: Bániová, Tereza
Advisor: Chýlová, Helena
Referee: Málková, Jitka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9364
Keywords: Sociolekt;slang;profesní mluva;zájmový jezdecký slang;profesionální jezdecký slang;jezdectví;jazyk;slovní zásoba
Keywords in different language: Sociolect;slang;professional speech;hobby equestrian slang;professional equestrian slang;horse riding;language;vocabulary
Abstract: V práci zkoumáme sociolekt v jezdeckém prostředí. Vymezujeme hranici mezi profesní mluvou a zájmovým slangem. Porovnáváme vlastní sběr slangových výrazů s odbornou literaturou. Zkoumáme jezdecký sociolekt z jazykových i mimojazykových aspektů. Slangové výrazy analyzujeme z hlediska jazykové charakteristiky a sémantických skupin.
Abstract in different language: In this work we investigate sociolect in an equestrian branch and define the boundaries between professional jargon and slang. We compare own collection of slang terms with literature and explore equestrian sociolect of linguistic and extra-linguistic aspects. Slang expressions are analyzed in terms of linguistic and semantic groups.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Tereza Baniova - tisk.pdfPlný text práce1,27 MBAdobe PDFView/Open
baniova_chylova.pdfPosudek vedoucího práce226,79 kBAdobe PDFView/Open
baniova_malkova.pdfPosudek oponenta práce36,86 kBAdobe PDFView/Open
baniova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce169,61 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9364

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.