Název: \nl{}Syntakticko-stylistické defekty v textech regionálního \nl{}periodika Domažlický deník \vsp{3mm}
Další názvy: Syntactic-stylistic defects in the texts of regional periodicals Domažlický journal
Autoři: Vogeltanzová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Vaňková, Jana
Oponent: Vejvodová, Jana
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9366
Klíčová slova: Publicistický funkční styl;regionální periodikum;analýza dokladového jazykového materiálu;srovnání;dotazník
Klíčová slova v dalším jazyce: journalistic style;regional periodical;analysis documentation tongue material;questionnaire
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá syntakticko-stylistickými defekty v textech regionálního periodika Domažlický deník. Práce má teoretickou a analytickou část.V teoretické části je popsán publicistický funkční styl jako celek.V analytické části práce jsou uvedeny výsledky analýzy jazykových komunikátů regionálních deníků.Práce byla rozšířena o srovnání analyzovaných textů s texty Klatovského deníku. Součástí práce je vyhodnocení dotazníků.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with syntactic-stylistic defects in the texts of the regional periodical Domažlický deník. The thesis is divided into two parts - theoretical and analytical. The theoretical part describes the journalistic functional style in general. In analytical part there are set precise criteria of texts language analysis. The analysed texts of Domažlický deník are compared with the texts of Klatovský deník. The conclusion of the thesis is dedicated to the result of analysis and comparison of both periodicals. As a part of the thesis is also the interpretation of anonymous questionnaires.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vogeltanzova DP tisk.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vogeltanzova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce256,96 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vogeltanzova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce45,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vogeltanzova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce164,15 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9366

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.