Title: \nl{}Syntakticko-stylistické defekty v textech regionálního \nl{}periodika Domažlický deník \vsp{3mm}
Other Titles: Syntactic-stylistic defects in the texts of regional periodicals Domažlický journal
Authors: Vogeltanzová, Lenka
Advisor: Vaňková, Jana
Referee: Vejvodová, Jana
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9366
Keywords: Publicistický funkční styl;regionální periodikum;analýza dokladového jazykového materiálu;srovnání;dotazník
Keywords in different language: journalistic style;regional periodical;analysis documentation tongue material;questionnaire
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá syntakticko-stylistickými defekty v textech regionálního periodika Domažlický deník. Práce má teoretickou a analytickou část.V teoretické části je popsán publicistický funkční styl jako celek.V analytické části práce jsou uvedeny výsledky analýzy jazykových komunikátů regionálních deníků.Práce byla rozšířena o srovnání analyzovaných textů s texty Klatovského deníku. Součástí práce je vyhodnocení dotazníků.
Abstract in different language: This thesis deals with syntactic-stylistic defects in the texts of the regional periodical Domažlický deník. The thesis is divided into two parts - theoretical and analytical. The theoretical part describes the journalistic functional style in general. In analytical part there are set precise criteria of texts language analysis. The analysed texts of Domažlický deník are compared with the texts of Klatovský deník. The conclusion of the thesis is dedicated to the result of analysis and comparison of both periodicals. As a part of the thesis is also the interpretation of anonymous questionnaires.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vogeltanzova DP tisk.pdfPlný text práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
vogeltanzova_vankova.pdfPosudek vedoucího práce256,96 kBAdobe PDFView/Open
vogeltanzova_vejvodova.pdfPosudek oponenta práce45,55 kBAdobe PDFView/Open
vogeltanzova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce164,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/9366

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.